Co się składa na wynagrodzenie brutto? Wysokość składek w wynagrodzeniu brutto

Dwie osoby pracują przed laptopem. fot. Adobe Stock
Jakiej wysokości są składki wchodzące do pensji brutto?
Marta Kosakowska / 24.05.2018 15:43
Dwie osoby pracują przed laptopem. fot. Adobe Stock

Jaka jest różnica między brutto a netto? To pytanie zadają sobie osoby, poszukujące pracy. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej często pada pytanie o oczekiwania finansowe. Pracodawca zwykle posługuje się wówczas wynagrodzeniem brutto. Dla firmy jest to ogólny koszt zatrudnienia pracownika. Jednak pensja, która będzie pojawiać się na koncie pracownika, będzie sporo niższa. To, co otrzymuje pracownik stanowi zaledwie 60% z tego, co pracodawca musi wydać, by go zatrudnić. Co zatem oznacza pojęcie brutto?

Wynagrodzenie brutto a netto - jaka jest różnica?

Wypłata brutto - co zawiera?

Wypłata brutto to kwota całkowita, przed odliczeniem składek, obowiązujących przy zatrudnieniu na umowę o pracę. Na wartość wynagrodzenia brutto składają się dwie rzeczy: faktyczna wypłata pracownika netto oraz składki, które pracodawca musi odprowadzić w związku z zatrudnieniem. Pensja, którą będzie otrzymywał pracownik to kwota netto, czyli „na rękę”. Pozostałą część stanowią obowiązkowe składki. Pracodawca musi odprowadzić od wynagrodzenia pracownika:

 • zaliczkę na podatek dochodowy, czyli obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa. Jego wysokość uzależniona jest od dochodów.
 • składkę na Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), dzięki której pracownik może bezpłatnie korzystać z państwowej opieki medycznej.
 • składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), czyli na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Z tych składek pracownik otrzymuje ewentualne świadczenia z ZUS w przyszłości

Kalkulator wynagrodzenia brutto/netto

Wysokość składek

Część składek jest podzielona na dwie części. Jedna jest potrącana z wynagrodzenia pracownika, a drugą opłaca pracodawca. Zobowiązany do ich odprowadzenia jest pracodawca, który co miesiąc przelewa składki za pracownika do ZUS. Jakiej wysokości są składki wchodzące w skład wypłaty brutto?

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne: 9% wynagrodzenia brutto, z czego 7,75% odlicza się od podatku;
 • składka na ubezpieczenie chorobowe: 2,45% kwoty brutto - pokrywa ją pracownik;
 • składka na ubezpieczenie rentowe: 1,5% uiszcza pracownik, a 6,5% - pracodawca. Łącznie 8% wypłaty brutto.
 • składka na ubezpieczenie emerytalne: 9,76% pokrywa pracownik oraz 9,76% - pracodawca. Łącznie 19,52% pensji brutto.

Oprócz tego od pensji odprowadzana jest również zaliczka na podatek dochodowy. Wysokość podatku jest zależna od wysokości dochodów. Obowiązują dwie stawki:

 • 18% - w przypadku osób, których roczny dochód nie przekracza 85 528 zł;
 • 32% - dla osób, które rocznie zarabiają więcej niż 85 528 zł.

Ponadto pracodawca jest zobowiązany opłacać:

 • składkę na Fundusz Pracy, z którego pieniądze przeznaczane są np. na zasiłki dla bezrobotnych, stypendia naukowe. Stanowi ona 2,45%.
 • składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, gdzie gromadzone są pieniądze na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń w przypadku niewypłacalności pracodawcy. Wynosi ona 0,1%.

Dowiedz się więcej:
Wynagrodzenie netto i brutto - czym się różnią? Podpowiadamy, jak wyliczyć wynagrodzenie netto!
Jaką kwotę wynagrodzenia wpisać na umowie o pracę - brutto czy netto?

Redakcja poleca

REKLAMA