Wynagrodzenie: netto i brutto

pieniądze fot. Fotolia
Zobacz, jak wyliczyć wynagrodzenie na rękę!
pieniądze fot. Fotolia
Wynagrodzenie to zapłata dla pracownika za wykonaną pracę. Wynagrodzenie w zasadzie jest ogólną sumą wydatków i innych świadczeń, które ponosi pracodawca z tytułu zatrudnienia pracownika. Wynagrodzeniem będą więc zarówno wypłaty pieniężne, jak i materialne – rzeczowe.

Zobacz, ile wyniesie urlop na dziecko 2017

W Polsce wynagrodzenie przekazywane jest pracownikowi zwykle za jeden miesiąc pracy lub tygodniowo. Wyróżniamy dwie formy wynagrodzenia: brutto oraz netto. Zobacz, czym różnią się te dwa typy oraz sprawdź, jak wyliczyć swoje własne wynagrodzenie.

Wynagrodzenie brutto

Wynagrodzenie brutto, zwane też całkowitym, to wynagrodzenie, które obejmuje całość środków, jakie ponosi pracodawca z tytułu zatrudnienia pracownika. Jest to więc całkowita kwota przed odliczeniem podatków, składek na ubezpieczenie, czy zaliczek na podatek dochodowy.
 
Wszystkie obciążenia związane z wypłatą wynagrodzenia brutto, które leżą po stronie pracodawcy obejmują:
  • płacę brutto,
  • składki na ubezpieczenie społeczne — ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe;
  • składkę na Fundusz Pracy,
  • składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wynagrodzenie netto

Wynagrodzenie netto, potocznie zwane jako wynagrodzenie do ręki, to tak część wynagrodzenia, która pozostaje po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczek na podatek dochodowy i innych potrąceń, takich jak, chociażby składki na grupowe ubezpieczenie na życie. 

Jak negocjować wynagrodzenie?

Wynagrodzenie brutto-netto: kalkulatory wynagrodzeń

Aby sprawdzić, ile wyniesie twoje wynagrodzenie po odliczeniu podatków i składek, najlepiej skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń. Po wpisaniu kwoty brutto wybierz rodzaj umowy. System sam wyliczy ci wartość wynagrodzenia netto.

Wynagrodzenie minimalne

Wynagrodzenie minimalne to prawnie ustalone najniższe dopuszczalne wynagrodzenie w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. W 2016 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 1850 zł. Z dniem 1 stycznia 2017 roku zostało zwiększone o 150 zł i obecnie wynosi 2 000 zł.

Płaca minimalna 2017! Zobacz, ile wynosi!

Wynagrodzenie zasadnicze

Wynagrodzenie zasadnicze to obowiązkowy składnik wynagrodzenia. Najczęściej określane bywa stawką miesięczną, godzinową, akordową lub prowizyjną. Wszystkie warunki dotyczące wynagrodzenia zasadniczego powinny być ustalone na piśmie.
 
Wynagrodzenie za urlop
Zgodnie z prawem pracy, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za przebywanie na urlopie. Dotyczy to wyłącznie pracowników, zatrudnionych na podstawie umowę o pracę. Wynagrodzenie, jakie przysługuje pracownikowi za czas urlopu, wynosi tyle, ile pracownik zarobiłby, gdyby pracował.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA