Kiedy ZUS wypłaca L 4?

chora kobieta w beżowym płaszczu idzie przez miasto fot. Adobe Stock
Gdy zachorujesz, otrzymasz za ten czas zasiłek chorobowy. W zależności od tego, ile wynosi zwolnienie, wypłaci go twoja firma lub ZUS. Sprawdź, kiedy i w jakiej wysokości należy ci się pieniądze za L 4.
Alicja Hass / 28.03.2018 04:30
chora kobieta w beżowym płaszczu idzie przez miasto fot. Adobe Stock


ZUS wypłaci ci za L 4, czyli zasiłek chorobowy,  od 34 dnia twojej niezdolności do pracy w roku kalendarzowym. Za pierwsze 33 dostaniesz z firmy, w której pracujesz. Maksymalnie możesz chorować 182 dni choroby, a w ciąży - 270 dni. Za czas zwolnienia dostaniesz 80  proc. swojej pensji, a gdy jesteś w ciąży - 100 proc.

Kiedy masz prawo do zasiłku

Jeśli podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu (np. pracujesz na umowie o pracę) masz prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Jeśli prowadzisz firmę i dobrowolnie płacisz chorobowe, prawo do zasiłku nabywasz po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia.

Od pierwszego dnia ubezpieczenia prawo do zasiłku chorobowego przysługuje m.in:

1. absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do tego ubezpieczenia w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,
2. jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem (w drodze do pracy lub z pracy),
3.  ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10–letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego.

Spóźnisz się, stracisz na zasiłku

Na dostarczenie zwolnienia lekarskiego masz 7 dni. Przy ustalaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym otrzymałaś zaświadczenie lekarskie. Jeśli L4 dostarczysz po upływie 7 dni od jego otrzymania,  zasiłek chorobowy zostanie obniżony o 25 procent za okres od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia tego zaświadczenia. Nie stracisz pieniędzy, jeśli niedostarczenie zaświadczenia w terminie nastąpiło z przyczyn od ciebie niezależnych.

Jaka jest wysokość świadczenia

Za cały czas zwolnienia dostaniesz 80 proc. (przy leczeniu szpitalnym– 70 proc.) swojego przeciętnego wynagrodzenia wyliczonego z ostatnich 12 miesięcy przed chorobą.
Warto wiedzieć. Jeśli ukończyłaś 50 lat, to, począwszy od następnego roku kalendarzowego, miesięczny zasiłek chorobowy (za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia choroby wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Dotyczy to także osób wykonujących pracę nakładczą.

Do 100 proc. świadczenia masz prawo tylko wtedy, gdy:

 • zachorujesz, będąc w ciąży,
 • miałaś wypadek w pracy ((w drodze do pracy lub z niej),
 • cierpisz na chorobę zawodową.

Kto wypłaca za L 4

Jeśli jesteś na etacie lub wykonujesz pracę nakładczą, za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym pieniądze otrzymasz z zakładu pracy – jest to tzw. wynagrodzenie chorobowe. Od 34 dnia zasiłek chorobowy otrzymasz z ZUS.
Uwaga! Jeśli skończyłaś 50 lat, pracodawca wypłaci wynagrodzenie chorobowe tylko za pierwsze 14 dni. Począwszy od 15 dnia choroby, pieniądze wypłaci ZUS.
Warto wiedzieć. Czternastodniowy okres wypłaty wynagrodzenia za czas
choroby ma zastosowanie od następnego roku kalendarzowego, w którym osoba będąca pracownikiem lub wykonująca pracę nakładczą  ukończyła 50 rok życia.

Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu:

 • 14 dni od ustania zatrudnienia,
 • 3 miesięcy od ustania zatrudnienia w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Kto nie dostanie zasiłku chorobowego

Nie przysługuje on:

 • za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
 • w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
 • za cały okres niezdolności do pracy, jeżeli powstała ona w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • za okres pierwszych pięciu dni, jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu,
 • za okres objęty zaświadczeniem lekarskim, w przypadku jego sfałszowania.

Natomiast po ustaniu zatrudnienia zasiłek nie przysługuje m.in., gdy masz prawo do:

 • emerytury,
 • renty z powody niezdolności do pracy,
 • zasiłku dla bezrobotnych,
 • zasiłku przedemerytalnego,
 • świadczenia przedemerytalnego,
 • urlopu na poratowanie zdrowia.

Polecamy!

Pieniądze na zwolnieniu chorobowym
 

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA