USTAWA KOMINOWA: nowa ustawa kominowa o wynagrodzeniach

bizneswoman z tabletem fot. Fotolia
Jedni uważają ją za sprawiedliwą, inni są jej zagorzałymi przeciwnikami. Czym właściwie jest ustawa kominowa?
Weronika Kwaśniak / 24.04.2017 14:45
bizneswoman z tabletem fot. Fotolia

Ustawa kominowa to dokument, który reguluje maksymalną wysokość zarobków osób piastujących kierownicze stanowiska. Oczywiście, nie dotyczy ona menadżerów i prezesów wszystkich instytucji. Warto więc wiedzieć, kogo (według najnowszych przepisów) obejmuje ten akt prawny.

Ustawa kominowa ma regulować nierówności w zarobkach i zapobiegać nadużyciom. Dotyczy wysokich stanowisk zarówno w przedsiębiorstwach, jak i spółkach państwowych oraz samorządowych. Najnowsze regulacje weszły w życie we wrześniu 2016 roku i były rozszerzeniem poprzedniej ustawy z 2000 roku.

Kogo dotyczy ustawa kominowa?

Regulacje wynagrodzeń obejmują te osoby, które pełnią następujące funkcje:

 • członków zarządów,
 • głównych księgowych,
 • kierownicze (dyrektorów, prezesów, licząc również te osoby, które wypełniają te obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych, a więc nieposiadających umów o pracę),
 • zastępców kierowników,
 • kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Podatek liniowy: czytaj więcej

Jakich instytucji dotyczy ustawa kominowa?

Oczywiście, regulacje prawne nie obejmują prezesów i kierowników zatrudnionych we wszystkich przedsiębiorstwach. Ustawa kominowa dotyczy pracowników następujących instytucji:

 • przedsiębiorstw państwowych,
 • spółek handlowych, których ponad 50% kapitału należy do jednostek samorządowych lub Skarbu Państwa,
 • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • agencji państwowych,
 • fundacji, które są dotowane ze środków publicznych w co najmniej 25% całorocznych przychodów, a także tych, w których majątek pochodzący ze środków publicznych przekracza 25% mienia na końcu roku,
 • państwowych jednostek budżetowych - nie licząc m. in. osób pełniących kierownicze stanowiska w jednostkach wymiaru sprawiedliwości, a także administracji publicznej.

Ile wynoszą maksymalne zarobki kierowników według ustawy kominowej?

Wymienione osoby, podlegające ustawie kominowej, mogą osiągać maksymalnie następujące wynagrodzenia, wyliczane na podstawie przeciętnego honorarium miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim kwartale poprzedniego roku:

 • trzykrotności, w przypadku osób zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych,
 • czterokrotności, w przypadku osób zatrudnionych w spółkach handlowych oraz jednostkach organizacyjnych samorządów,
 • sześciokrotności, w przypadku osób zatrudnionych w spółkach z udziałami Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstwach państwowych.

Czytaj więcej na temat finansów

Redakcja poleca

REKLAMA