Co to są koszty uzyskania przychodu? Ile wynoszą?

rozliczenia fot. Adobe Stock
Wszystko, co trzeba wiedzieć o kosztach uzyskania przychodu.
Marta Kosakowska / 20.04.2018 15:20
rozliczenia fot. Adobe Stock

Koszty uzyskania przychodu to wydatki, które podatnik ponosi z racji prowadzenia działalności gospodarczej lub świadczenia stosunku pracy, by osiągnąć, zachować i zabezpieczyć przychody. Koszty uzyskania przychodu odejmuje się od przychodów, by uzyskać wartość dochodu. Koszty uzyskania przychodu to konieczne opłaty, które mogą mieć wpływ na wysokość osiągniętego dochodu. 

Koszty uzyskania przychodu przedsiębiorcy

Wszystkie koszty uzyskania przychodu, jakie przedsiębiorca ponosi z racji prowadzonej działalności, muszą być należycie udokumentowane (np. fakturą VAT lub rachunkiem).

Ustawa przewiduje katalog wydatków, które NIE mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Są to między innymi:

 • zakup gruntów lub prawa do wieczystego użytkowania gruntów,
 • odpis z tytułu użytkowania samochodu osobowego,
 • ulepszania środków trwałych,
 • spłaty pożyczek,
 • darowizny i ofiary.

Prawo podatkowe nie wskazuje jednoznacznie, co można zaliczyć do kosztów. Najczęściej są to na przykład:

 • usługi księgowe,
 • zakup towarów,
 • opłaty za użytkowanie lokalu,
 • opłaty za telefon, internet,
 • wydatki związane z samochodem firmowym.

Program Mama Plus - zasady uzyskania świadczenia

Koszty uzyskania przychodu pracownika

Pracownicze koszty uzyskania przychodu to wydatki, które pracownik musi ponieść, by móc świadczyć pracę, a co za tym idzie - otrzymywać wynagrodzenie. Chodzi na przykład o koszty codziennych dojazdów do miejsca pracy. Dotyczą zarówno umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych, ale obliczane są wówczas inaczej.

W przypadku pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, pracujących poza miejscem swojego zamieszkania, mówimy o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu.

Koszty uzyskania przychodu są określone, limitowane i wynoszą:

 • W przypadku jednego stosunku pracy: 111,25 zł miesięcznie, nie więcej niż 1335 zł rocznie.
 • W przypadku jednego stosunku pracy dla pracowników dojeżdżających do miejsca pracy: 139,06 zł miesięcznie, łącznie nie więcej niż 1668 zł 72 gr.
 • W przypadku kilku stosunków pracy: 111,15 zł w każdym zakładzie pracy, nie więcej niż 2002,05 zł rocznie.
 • W przypadku kilku stosunków pracy dla pracowników dojeżdżających do miejsca pracy: 139,06 zł miesięcznie, nie więcej niż 2502,56 zł rocznie.

Koszty uzyskania przychodu są stałe i pozostają niezmienione od 2008 roku.

Koszty uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich

Jeśli pracownik, zatrudniony na umowę o dzieło lub umowę zlecenie, wykonuje pracę o charakterze twórczym, przysługują mu 50% koszty uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich. 50% koszty uzyskania przychodu w danym roku podatkowym nie mogą przekroczyć kwoty połowy kwoty, która wyznacza górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 85 528 zł (od 2018 roku). W 2017 roku kwota ta wynosiła 42 764 zł.

Przeczytaj:
Pomoc urzędu skarbowego przy rozliczeniu PIT - zasady
PIT 2018 - wszystko, co musisz wiedzieć

Redakcja poleca

REKLAMA