przepisy prawne

Przepisy prawne
Przepisy prawne to inaczej akty prawne. Są tworzone przez prawodawcę w celu wskazania właściwego sposobu postępowania. Przepisy prawne regulują normy zachowania w wielu dziedzinach. Możemy wyróżnić przepisy prawa konstytucyjnego, karnego, cywilnego, administracyjnego, międzynarodowego publicznego i prywatnego.

Redakcja poleca

REKLAMA