RODO - najważniejsze zmiany dla konsumentów

dokumenty fot. Adobe Stock
Jakie nowe prawa uzyskają konsumenci, po wejściu w życie RODO?
Marta Kosakowska / 25.05.2018 08:17
dokumenty fot. Adobe Stock

Zbliża się termin wejścia w życie RODO, czyli nowego rozporządzenia Unii Europejskiej, dotyczącego ochrony danych osobowych. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych oznacza dla unijnych przedsiębiorców - pod groźbą wielomilionowych kar - przeorganizowanie systemów zarządzania danymi swoich klientów. Co na tym zyskają konsumenci? Co właściwie się zmieni? 

Gdzie składać wniosek na 300 plus? Najważniejsze zasady i terminy programu wyprawek szkolnych

Czym jest RODO?

General Data Protection Regulation, czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych zostało przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016 roku. RODO - bo tak brzmi polski skrótowiec od pełnej nazwy - wchodzi w życie 25 maja 2018 roku. Nowe przepisy dotyczą wszystkich firm i instytucji, które gromadzą i wykorzystują dane osobowe - zarówno ogromnych korporacji, jak i niewielkich rodzinnych przedsiębiorstw. Od dnia wejścia w życia RODO, w każdym państwie UE będą obowiązywały jednakowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Różnić się będą jedynie np. kwestie kar.

Co się zmieni w programie 500 plus?

RODO - co się zmieni dla konsumenta?

RODO ma zapewnić obywatelom UE większe prawo do decydowania o własnych danych osobowych oraz wgląd do tego, jak są one wykorzystywane, w jakim celu i przez kogo. Przepisy nakładają na przedsiębiorców nakaz rzetelnego i klarownego informowania konsumentów o fakcie przetwarzania danych osobowych, o jego zakresie i ramach czasowych.

Dzięki wejściu w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, przeciętny obywatel zyska około 20 nowych praw np. prawo do żądania przekazania swoich danych osobowych wskazanemu przez siebie podmiotowi czy prawdo bycia zapomnianym. To ostatnie budzi największe zainteresowanie.

Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Prawo do bycia zapomnianym

Po wejściu w życie RODO obywatel będzie miał prawo zażądać od firmy, dysponującej jego danymi, całkowitego ich usunięcia z bazy. Dane takiej osoby będą musiały zostać niezwłocznie wykasowane z systemów administratora. Dotyczy to również kopii, linków, wydruków czy skanów. Jeśli było one udostępnione w internecie, to firma będzie musiała się upewnić, że również zniknęły.

Prawo to będzie miało jednak swoje ograniczenia np. w trakcie trwania umowy z daną firmą, nie będzie można z niego skorzystać. Usunięcia danych będzie można domagać się dopiero po wygaśnięciu umowy. Niektóre dane np. billingi telefoniczne, które muszą być przechowywane przez kilka lat, również nie zostaną objęte tym prawem.

Za bezpieczeństwo danych osobowych w danym przedsiębiorstwie będzie odpowiadał Inspektor Ochrony Danych. Będzie on dbał o dobór środków oraz ich optymalizację. 

Przeczytaj:
Co to są koszty uzyskania przychodu?
PIT 2018 - wszystko, co musisz wiedzieć