Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew

Od teraz łatwiej będzie wyciąć drzewo na własnej działce.
Wycinka drzew na własnej posesji fot. Fotolia

Wielokrotnie zdarzało się, że właściciele posesji, na których rosło niechciane drzewo, nie kryli swojej irytacji z obowiązujących przepisów, zgodnie z którymi nie mogli tak po prostu usunąć drzewa, a jeśliby tego dokonali, czekały na nich bardzo poważne kary.

Obecnie przepisy są w tej kwestii łagodniejsze. Łatwiej będzie wyciąć drzewo z własnej posesji, a w przypadku samowolnej działalności, kary będą również niższe.

Wycinka drzew na własnej posesji po znowelizowaniu przepisów

W wyniku zmian, które weszły w życie 28 sierpnia 2015 r., organy nakładające karę pieniężną muszą  uwzględnić okoliczności wycinki. I tak, w przypadku usunięcia drzewa lub krzewu obumarłego albo nierokującego szansy na przeżycie wysokość administracyjnej kary pieniężnej będzie obniżona o 50 procent.

Z kolei w przypadku usunięcia albo zniszczenia drzewa lub krzewu, albo uszkodzenia drzewa ze względu na stan wyższej konieczności (np. uszkodzone przez burzę drzewo może przewrócić się na budynek), kara pieniężna nie będzie wymierzona.

Nowe opłaty za usunięcie drzewa

Zgodnie z nowymi przepisami zmianie uległa również metoda obliczania opłat za usuwane drzewa. Dotychczas była ona ustalana na podstawie stawki zależnej jedynie od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa. Obecnie opłata ma odzwierciedlić koszt odtworzenia drzewa o podobnej wielkości, ze zróżnicowaniem ze względu na lokalizację, np. tereny wiejskie i zurbanizowane.

Co więcej, wysokość opłat obliczonych według nowej metody będzie o wiele niższa. Przykładowo, opłata za usunięcie świerka pospolitego o obwodzie 100 cm (na wysokości 130 cm), rosnącego w parku, wyniesie ok. 9 600 zł, podczas gdy przed zmianą przepisów byłoby to ok. 18 000 zł.

Kluczowy nie wiek a obwód pnia drzewa

Kolejne ułatwienie to likwidacja wymogu uzyskania zezwolenia na ścięcie drzew, których wiek przekroczył 10 lat. W wielu przypadkach ustalenie tego wieku było skomplikowanym zadaniem, dlatego obecnie wystarczy jedynie zmierzyć wielkość obwodu pnia drzew.

Bez zezwolenia można wycinać drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 35 cm (w przypadku topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) lub 25 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew).

Sprawdź też inne porady prawne:

Materiały prasowe - Sławomir Biliński
prawnik, ekspert Infor.pl
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)