Tajemnica jasnowidzenia

Tajemnica jasnowidzenia

Mimo wielu badaniom, naukowcy nie dowiedzieli się jeszcze wszystkiego o jasnowidzeniu. Nawet dziś, kiedy technika i nauka jest rozwinięta na wysokim poziomie, zagadnienia parapsychiczne pozostają dla nas tajemnicą.
/ 23.06.2009 15:13
Tajemnica jasnowidzenia

Jaka jest forma energii czynnej w porozumieniu telepatycznym i w jasnowidzeniu? Nie wiemy. Wszystkie nauki, których przedmiotem jest człowiek, są nadal niezupełne. Wiemy tylko z psychologii, biologii i filozofii, że wszystko, co dotyczy świadomości, musi przejść przez system nerwowy i zmysły. Jasnowidz natomiast dzięki jakiejś nadświadomości, chwyta wprost rzeczywistość. Widzi obrazy, wydarzenia w odległej przestrzeni i czasie. Dla niego zarówno przeszłość, jak i przyszłość są niekiedy aktualną teraźniejszością.

Jeśli więc pewna niewymierna energia stwarza zjawiska jasnowidzenia, to z jakiego rodzaju aparatu pochodzi i gdzie ten cudowny aparat się mieści? W jaki sposób się go uruchamia, aby za jego pomocą uzyskać informacje ze świata zewnętrznego? A może zjawiska świata zewnętrznego na mocy jakiegoś prawa znajdują swój odzew naszej sferze psychicznej? Ale i w tym przypadku musi w nas tkwić odbiorczy aparat zjawisk leżących poza sferą naszych zmysłów.

Nauka o człowieku tj. medycyna, anatomia, fizjologia, biologia, zwłaszcza submolekularna oraz psychiatria, wystarczająco poznała wszelkie procesy fizjologiczne oraz źródła ich powstawania, zbadała akcje i reakcje występujące w odruchach warunkowych i spostrzegła paranormalne fenomeny w transie hipnotycznym. Nauka nie natrafiła jednak dotąd na żaden ślad wiodący do rozwiązania zagadnień parapsychicznych.

www.tarot.info.pl

www.tarot.sos.pl