Sen u zwierząt

Sen u zwierząt

Jak wygląda sen zwierząt? Czy dzieli się on na fazy REM i NON-REM, podobnie jak sen człowieka?
/ 29.06.2009 15:22
Sen u zwierząt

Mocny, zdrowy sen często jest porównywany do snu różnych zwierząt. Suseł, który głęboko zaszył się w swej norze, i któremu ciepło jest w gęstym futrze, stanowi symbol poczucia bezpieczeństwa, zazwyczaj utożsamiany z pojęciem spokojnego snu. Porównywanie naszych własnych doznań ze zjawiskami obserwowanymi u innych gatunków wymaga szczególnej ostrożności. Dopiero skrupulatne badania, łącznie z rejestracją czynności bioelektrycznej mózgu, pozwalają uzyskać rzetelną wiedzę o tym, jak i kiedy śpią różne zwierzęta.

Pozycje podczas snu

Zwierzęta, podobnie jak człowiek, przyjmują określoną pozycję podczas snu. Kot np. leży na boku, wyciągnięty lub skulony. Hiena leży na brzuchu z wygiętym grzbietem i nosem, lampart leży okrakiem na gałęzi, lew śpi na wznak itd. Obserwacja potwierdza więc, że poszczególne gatunki przyjmują charakterystyczną pozycję podczas snu.

Stadia snu

Czy stwierdza się u zwierząt stadia snu takie jak u człowieka? Okazuje się, że są one podobne do tych u ludzi, ale czas jest tu inny. Wiele zwierząt wykazuje przerywany, wielofazowy rytm snu i czuwania. Podobnie jak u człowieka, każdy epizod snu rozpoczyna się snem NON-REM, który przechodzi w sen REM. Czas trwania poszczególnych stadiów jest więc dużo krótszy niż u człowieka.

www.tarot.info.pl

www.tarot.sos.pl