POLECAMY

XX scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Temat: Pisownia wyrazów z „ż” - powtórzenie.
XX scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Cel główny: utrwalenie zasad pisowni wyrazów z „ż”

Cele operacyjne:

• usprawnia pracę obu półkul mózgowych, przekracza środkową linię ciała;
• ćwiczy umiejętność wypowiadania się;
• usprawnia grafomotorykę;
• ćwiczy logiczne myślenie;
• usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową;
• ćwiczy pamięć wzrokową oraz słuchową.

Metody: słowna - praktycznego działania

Formy: zbiorowa - indywidualna - jednolita

Środki dydaktyczne: ortograficzne tablice ścienne, seria Ortograffiti, komputery

Przebieg zajęć:

• Gimnastyka mózgu P. Dennisona,
• Rytualna rundka - wypowiedzi ustne: Z jakimi przykładami odważnego zachowania w sytuacji trudnej spotkałeś się?
• Omówienie prac domowych,
• Przypomnienie zasad pisowni wyrazów z „ż”,
• Praca z tekstem – seria Ortograffiti: pakiet „ż” kl. 5-6 – znajomość reguł (s.74-76),
• Restauracja – kelner zapamiętuje wszystkie podane po kolei przez gości restauracji potrawy, przekazuje je kucharzowi, kucharz powtarza je znów, po czym ewentualnie głowa rodziny koryguje braki w wykonanym zamówieniu,
• Trening ortograficzny przy komputerze – pakiet Dyslektyk,
• Omówienie prac domowych: seria Ortograffiti s. 77.

Zobacz także: XII scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)