POLECAMY

Czy wiesz jak rozpoznać symptomy dysgrafii u dziecka?

Sprawdź, czy twoje dziecko nie ma dysgrafii. Wykonaj z dzieckiem kilka prostych ćwiczeń.

Przeprowadź z dzieckiem ćwiczenia w pisaniu, nawet codzienne. Jeżeli po dłuższym czasie jego pismo się nie poprawi - dziecko może mieć dysgrafię.

W czasie ćwiczeń zaobserwuj jakie litery stawia dziecko - w piśmie dysgraficznym litery są zdeformowane, brak im pewnych elementów, zmienia się kierunek liter.

Popatrz na całość wyrazów jakie pisze dziecko - maluch z dysgrafią opuszcza np. pewne wyrazy w zdaniu, pojawia się niewłaściwe zagęszczenie liter i ich proporcji.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)