Dziedziczenie papierów wartościowych

Jedną z proponowanych mi form oszczędzania był zakup papierów wartościowych bądź funduszy. Zastanawiam się jednak, czy są dziedziczne. Czy otrzymanie ich wiąże się z dodatkowymi opłatami bądź podatkiem, który musi opłacić spadkobierca?
/ 17.05.2013 06:30

Jedną z proponowanych mi form oszczędzania był zakup papierów wartościowych bądź funduszy. Zastanawiam się jednak, czy są dziedziczne. Czy otrzymanie ich wiąże się z dodatkowymi opłatami bądź podatkiem, który musi opłacić spadkobierca?

Dziedziczenie papierów wartościowych

Papiery wartościowe oraz fundusze inwestycyjne są dobrym sposobem  ochrony kapitału, ale z pewnością nie można traktować ich jako pozbawionej ryzyka formy oszczędzania. Nie gwarantują one zysku w krótkim okresie czasu, a czasem nawet zwrotu zainwestowanego kapitału.  Wymienione instrumenty finansowe są dziedziczone na zasadach prawa spadkowego i mogą one być przekazane w formie zapisu, jak i wchodzić w skład masy spadkowej. Aby nie wchodziły w masę spadkową powinny być opakowane w ubezpieczenie tzw. polisy typu unit link.
Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny – w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Ponadto, kwota uzyskana ze sprzedaży może zostać pomniejszona m.in. o koszty obsługi prawnej.

Dorota Lulkiewicz
Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych i  Ubezpieczeniowych
Doradcy24 S.A.. Związek Firm Doradztwa Finansowego