Mars przedstawia wyniki globalnego badania dotyczącego równości płci

Kobiety fot. Adobe Stock, rawpixel.com
W ramach kampanii #HereToBeHeard ponad 10 000 kobiet wystosowało apel o zmiany systemowe.
Redaktorki Polki.pl / 28.01.2022 13:52
Kobiety fot. Adobe Stock, rawpixel.com

Nowy raport Mars Inc. zawiera praktyczne rekomendacje dotyczące przełamywania barier utrudniających kobietom osiąganie pełnego potencjału.

Przez trzy miesiące – kobiety z 88 krajów uczestniczyły w crowdsourcingowym badaniu Mars Inc. opierającym się na jednym pytaniu:

Co należy zmienić, aby więcej kobiet mogło w pełni wykorzystać swój potencjał?

Zebrane odpowiedzi pochodziły od tysięcy respondentek różniących się pod względem:

 • wieku,
 • narodowości,
 • religii,
 • kondycji fizycznej,
 • orientacji seksualnej.

To, co je łączy to chęć kształtowania bardziej inkluzywnego świata. Wyniki badania zostały opublikowane w czasie, gdy konsekwencje pandemii COVID-19 cofnęły marsz kobiet ku równości o 136 lat¹.

Raport stanowi część platformy Mars Full Potential i ma na celu przyspieszenie działań na rzecz równości płci.

Począwszy od nagrań krótkich wypowiedzi po bardzo osobiste przemyślenia, w ramach badania kobiety apelowały o wprowadzenie zmian systemowych w relacjach z pracodawcami, rządami, społecznościami i mężczyznami, które pozwolą im przełamać bariery, z którymi borykają się na co dzień.

Głosy kobiet zebrane w raporcie Here To Be Heard wzywają całe społeczeństwa do słuchania, uczenia się i intensyfikacji działań na rzecz równości płci.

Do najczęściej poruszanych kwestii należały:

 • koniec dyskryminacji i szkodliwych stereotypów (80%),
 • równe szanse w rozwoju zawodowym (79%),
 • większa decyzyjności (65%),
 • większe wsparcie rodzicielskie (30%),
 • większa równowaga między pracą, a życiem prywatnym (26%),
 • równy dostęp do edukacji (24%),
 • większa troska o zdrowie i dobre samopoczucie (19%),
 • koniec nękania oraz przemocy ze względu na płeć (15%).

Raport zwraca także uwagę na fakt, że pozycja kobiet na rynku pracy uległa znaczącej zmianie ze względu na pandemię. W konsekwencji perturbacji gospodarczych i społecznych miejsce pracy straciło 64 miliony pracownic na świecie, co łącznie pozbawiło je dochodu w wysokości 800 miliardów dolarów².


fot. Materiały prasowe Mars

Dlatego też firmy z całego świata powinny wziąć na siebie odpowiedzialność za tę sytuację i walczyć poprzez dawanie kobietom nowych możliwości rozwoju.

- Kobiety z całego świata podzieliły się z nami swoimi historiami, pomysłami, ambicjami i frustracjami. Zadaliśmy proste pytanie, a w zamian otrzymaliśmy wnikliwe, wymagające i poruszające odpowiedzi. Teraz korporacje powinny dołożyć wszelkich starań, aby dokonać zmian w kwestii równości płci. Mars pozostaje głęboko zaangażowany w te działania i zachęcamy inne firmy, rządy oraz partnerów biznesowych do podjęcia akcji oraz inwestowania tam, gdzie ma to największe znaczenie. Niech 10 000 głosów kobiet z całego świata będzie potężnym narzędziem zmiany – mówi Victoria Mars, ambasadorka programu Mars Full Potential.

Mars zrealizował badanie #HereToBeHeard wspólnie m.in. z zespołem naukowców z Oxford Future of Marketing Initiative (FOMI) w Saïd Business School Uniwersytetu Oxfordzkiego. Jest ono częścią uruchomionej w 2020 roku platformy Mars Full Potential.

Celem tej inicjatywy jest wzmocnienie pozycji kobiet i działania na rzecz równości płci. Jednym z postanowień firmy z obszaru „Inkluzywności i Różnorodności” jest stworzenie zrównoważonych pod względem płci zespołów kierowniczych. Firma poczyniła znaczący postęp w realizacji tego celu, zwiększając równowagę z 43% do 50% w ciągu jednego roku.

Jednocześnie Mars potwierdził, że luka płacowa pomiędzy 133 000 współpracowników, z których połowa to kobiety, nie istnieje.

Mars, kierując się misją zgodnie, z którą świat, jakiego pragniemy jutro, zaczyna się od tego, jak prowadzimy nasz biznes dzisiaj, wykorzystuje wnioski płynące z raportu, aby opracować i wdrożyć nowe polityki oraz działania wspierające różnorodne i włączające miejsce pracy.

Więcej informacji z raportu można zaleźć na stronie: https://www.mars.com/heretobeheard

¹ https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf
² https://www.oxfam.org/en/press-releases/covid-19-cost-women-globally-over-800-billion-lost-income-one-year (dostęp: 19.01.2022)

Redakcja poleca

REKLAMA