Osłona solidarnościowa fot. Adobe Stock

Osłona solidarnościowa - jak i kto może skorzystać, ile wynosi zasiłek

Osłona solidarnościowa to nowy zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 1300 zł brutto, wypłacanego przez 3 miesiące osobom, które tracą pracę w wyniku pandemii koronawirusa i trafiają na bezrobocie. Możliwe, że osłona solidarnościowa będzie wypłacana już od 1 czerwca lub 1 lipca.
Edyta Liebert / 05.06.2020 06:36
Osłona solidarnościowa fot. Adobe Stock

Dodatek solidarnościowy to świadczenie przyznawane maksymalnie przez 3 miesiące, w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Ile wynosi dodatek solidarnościowy

Wysokość dodatku solidarnościowego to 1400 zł miesięcznie. Dostaną go osoby, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a z którymi umowa o pracę została rozwiązana po 31 marca 2020 r.

Warunkiem uzyskania prawa do dodatku solidarnościowego jest posiadanie okresu podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 90 dni - czytamy.

Osłona solidarnościowa - komu przysługuje

Prezydent zaproponował, by dodatek solidarnościowy przysługiwał każdej osobie, która z powodu epidemii straciła pracę. Nie podano, w jaki sposób będzie to weryfikowane. 

Zasiłek dla bezrobotnych zostanie podniesiony do poziomu 1 200 zł. Dodatkowa osłona solidarnościowa, zasiłek trzymiesięczny w wysokości 1 300 zł będzie wypłacany osobom, które teraz tracą pracę - powiedział Mateusz Morawiecki.

Nie jest jasne, kto i jak będzie mógł ubiegać się o otrzymanie zasiłku solidarnościowego. Osłona solidarnościowa może w pierwszej kolejności uwzględniać osoby na umowach cywilnoprawnych, tzw. śmieciowych. Zasiłek solidarnościowy prawdopodobnie pierw trafi do osób, które nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych, a straciły źródło utrzymania.

Jak złożyć wniosek o zasiłek solidarnościowy

Dodatek solidarnościowy prawdopodobnie będzie wypłacany po złożeniu stosownego wniosku w Urzędzie Pracy przy rejestracji osoby bezrobotnej. Wniosek o zasiłek solidarnościowy musi zawierać:

 • dane osobowe osoby bezrobotnej,
 • dane pracodawcy,
 • oświadczenie osoby uprawnionej o spełnieniu warunków,
 • wskazanie rachunku do wpłaty,
 • podpis osoby uprawnionej.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych

 Zasiłek dla bezrobotnych ze stażem pracy od 5 do 20 lat

 • 861,40 zł brutto (741,87 netto) przez pierwsze 3 miesiące oraz 676,40 zł brutto (592,52 zł netto) przez następne 3. 

Zasiłek dla bezrobotnych ze stażem pracy mniejszym niż 5 lat

 • zasiłek jest o 20 proc. mniejszy i wynosi 689,20 zł brutto (603,17 zł netto) przez pierwsze 3 miesiące i 541,10 zł brutto (483,49 zł netto) przez kolejne 3. Warunek to staż pracy min. 1 rok.

Zasiłek dla bezrobotnych o stażu powyżej 20 lat

 • świadczenie dla tych osób to 1 033,70 zł brutto (880,67 zł netto) przez pierwsze 3 miesiące i 811,70 zł brutto (701,65 zł netto) przez kolejne 3.

Zasiłek dla bezrobotnych na rok

Wydłużony zasiłek dla bezrobotnych (roczny) przysługuje osobom:
 • które mieszkają w powiecie, gdzie stopa bezrobocia przekracza 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
 • osobom w wieku powyżej 50 lat, które mają co najmniej 20 lat stażu pracy,
 • rodzicom samotnie wychowującym dzieci do 15. roku życia.

Ile wynosi podwyżka zasiłku dla bezrobotnych

Podstawowe świadczenie dla bezrobotnych wzrośnie z 861,40 zł do 1 200 zł brutto.

Ważne informacje: Co z programem 500+ w 2021 rokuZasiłek opiekuńczy 2020Jak złożyć wniosek o kosiniakowe, kiedy urodzi ci się dziecko

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)