Osłona solidarnościowa fot. Adobe Stock

Dodatek solidarnościowy - jak i kto może skorzystać, ile wynosi zasiłek?

Dodatek solidarnościowy to świadczenie dla bezrobotnych w wysokości 1400 złotych, wypłacane przez maksymalnie 3 miesiące osobom, które tracą pracę w wyniku pandemii koronawirusa. Zasiłek jest wypłacany od 1 czerwca 2020.
Edyta Liebert / 21.07.2020 06:36
Osłona solidarnościowa fot. Adobe Stock

Dodatek solidarnościowy to świadczenie przyznawane maksymalnie przez 3 miesiące, w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Ile wynosi dodatek solidarnościowy

Wysokość dodatku solidarnościowego to 1400 zł miesięcznie. Dostaną go osoby, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a z którymi umowa została rozwiązana po 15 marca 2020 r.

Warunkiem uzyskania prawa do dodatku solidarnościowego jest posiadanie okresu podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 90 dni. - czytamy.

Dodatek solidarnościowy - komu przysługuje

Prezydent zaproponował, by dodatek solidarnościowy przysługiwał każdej osobie, która z powodu epidemii straciła pracę. Otrzyma go osoba, która:

  • mieszka na terytorium Polski, jest obywatelem RP lub cudzoziemcem w rozumieniu ustawy art. 2 pkt 2 lub 3 ustawy o dodatku solidarnościowym,
  • której umowa wygasła po 15 marca br. lub została rozwiązana,
  • podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez minimum 60 dni w 2020 roku.

Jak złożyć wniosek o zasiłek solidarnościowy

Dodatek solidarnościowy można złożyć wyłącznie elektronicznie przez portal Platformy Usług Elektronicznych ZUS na formularzu EDS.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, pieniądze trafią na podany numer konta bankowego. Ew. decyzja odmowna będzie widoczna na profilu Ubezpieczonego na portalu PUE ZUS.

Wniosek można złożyć do 31 sierpnia 2020. Świadczenie jest wypłacane od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych

Dodatkowo, podniesiony został zasiłek dla bezrobotnych. Wartość świadczenia wzrosła do 1200 zł brutto.

Zasiłek dla bezrobotnych ze stażem pracy od 5 do 20 lat

  • 861,40 zł brutto (741,87 netto) przez pierwsze 3 miesiące oraz 676,40 zł brutto (592,52 zł netto) przez następne 3. 

Zasiłek dla bezrobotnych ze stażem pracy mniejszym niż 5 lat

  • zasiłek jest o 20 proc. mniejszy i wynosi 689,20 zł brutto (603,17 zł netto) przez pierwsze 3 miesiące i 541,10 zł brutto (483,49 zł netto) przez kolejne 3. Warunek to staż pracy min. 1 rok.

Zasiłek dla bezrobotnych o stażu powyżej 20 lat

  • świadczenie dla tych osób to 1 033,70 zł brutto (880,67 zł netto) przez pierwsze 3 miesiące i 811,70 zł brutto (701,65 zł netto) przez kolejne 3.

Zasiłek dla bezrobotnych na rok

Wydłużony zasiłek dla bezrobotnych (roczny) przysługuje osobom:
  • które mieszkają w powiecie, gdzie stopa bezrobocia przekracza 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
  • osobom w wieku powyżej 50 lat, które mają co najmniej 20 lat stażu pracy,
  • rodzicom samotnie wychowującym dzieci do 15. roku życia.

Ile wynosi podwyżka zasiłku dla bezrobotnych

Podstawowe świadczenie dla bezrobotnych wzrośnie z 861,40 zł do 1 200 zł brutto.

Ważne informacje: Co z programem 500+ w 2021 rokuZasiłek opiekuńczy 2020Jak złożyć wniosek o kosiniakowe, kiedy urodzi ci się dziecko