POLECAMY

Jak uzyskać dofinansowanie na wakacje dla dzieci?

Sprawdź, jak możesz uzyskać pieniądze na wakacje dzieci
Jak uzyskać dofinansowanie na wakacje dla dzieci? fot. Fotolia
Słyszałam, że letni wypoczynek dziecka jest zwykle dofinansowywany z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy firma może odmówić przyznania środków na ten cel?
Dorota S. z Olszynka

Najpierw należy upewnić się, że taki fundusz w ogóle w zakładzie istnieje. Musi on być utworzony w zakładzie zatrudniającym od 20 osób wzwyż. Natomiast przy mniejszej liczbie zatrudnionych jest to możliwe, ale niekonieczne. Jeśli chodzi o sam sposób rozporządzania środkami zgromadzonymi w funduszu, to w ustawie regulującej jego funkcjonowanie (ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych), nie jest to określone. Wynika z tego, że w praktyce to od woli pracodawcy zależy, na co przeznaczy pieniądze z funduszu, byle byłaby to działalność socjalna, o której mówi wskazana wyżej ustawa. Może to być np. wypoczynek pracownika, działalność sportowa, dofinansowanie żłobka czy przedszkola, pomoc materialna dla pracowników, którzy znaleźli się w szczególnej potrzebie, pomoc na cele mieszkaniowe (szczegółowo precyzuje to regulamin funduszu). Firma, w której Pani pracuje, może więc wspomóc letni wypoczynek dziecka pracownika, ale ma prawo też odmówić, informując, że np. przeznaczyła w danym roku fundusz socjalny na firmowy piknik czy utrzymanie przyzakładowego przedszkola.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)