Czy wiesz jak zabezpieczyć alimenty należne dziecku?

Sąd Najwyższy wskazał trzy sposoby zabezpieczenia przez dłużnika (np. ojca dziecka), płatności alimentów należnych uprawnionemu dziecku:
/ 23.10.2017 09:26

Złożenie sumy na książeczce oszczędnościowej;

Zabezpieczenie na nieruchomości lub ruchomościach, albo na wierzytelnościach i prawach dłużnika (np. ojca zobowiązanego do alimentacji;

Zawrzyj umowę poręczenia;

Jest także dopuszczalne spełnienie świadczeń alimentacyjnych przez osobę trzecią, np. przez pozostającego w kraju krewnego dłużnika alimentacyjnego. Alimenty świadczone w pieniądzu nie są bowiem świadczeniem zależnym od osobistych cech osoby zobowiązanej do ich płacenia;

Obawa niewykonania obowiązku alimentacyjnego pojawia się najczęściej w przypadku zamiaru wyjazdu np. ojca zobowiązanego do płacenia alimentów na dziecko, zagranicę. W polskim prawie przewidziana jest odmowa wydania paszportu, gdy ubiegający się o niego nie wykonał ustawowego obowiązku, stwierdzonego orzeczeniem sądu, lub gdy toczy się przeciwko niemu postępowanie cywilne lub karne;

W postępowaniu zabezpieczającym sąd może zobowiązać dłużnika ( np. ojca dziecka) do zapłaty uprawnionemu dziecku, lub Tobie jako opiekunowi ustawowemu, jednorazowo lub okresowo określonej sumy pieniężnej. Musisz jednak uprawdopodobnić roszczenie, z którym występujesz.