Czy wiesz jak uzyskać alimenty od byłego męża?

Obowiązek alimentacyjny jest instytucją prawną, która ma zapewnić środki do utrzymania, a tym członkom rodziny, którzy nie są w stanie własnymi siłami zaspokoić swych uzasadnionych potrzeb. Zobacz jak obowiązek alimentacyjny kształtuje się w stosunku do rozwiedzionych małżonków!
/ 13.10.2017 10:20

Świadczenia alimentacyjne między tymi małżonkami stanowią kontynuację powstałego przez zawarcie małżeństwa obowiązku wzajemnej pomocy w zakresie utrzymania, istnieją więc nie z powodu rozwodu, lecz mimo rozwodu, który nie stwarza nowego obowiązku alimentacyjnego, lecz powoduje zmodyfikowanie obowiązku istniejącego w czasie trwania małżeństwa.

Wygasa definitywnie obowiązek alimentacyjny względem Ciebie, jeżeli zostałeś uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia.

Obowiązek alimentacyjny istnieje między Wami jako rozwiedzionymi małżonkami, jeżeli żadne z Was nie ponosi winy rozkładu pożycia bądź też jeżeli sąd zaniechał orzekania o winie, a także jeżeli orzeczono rozwód z winy Was obojga.

Jeżeli rozwód orzeczono z Twojej wyłącznej winy, roszczenie alimentacyjne może przysługiwać tylko Twojemu byłemu małżonkowi.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania Twojemu byłemu małżonkowi, wygasa w razie zawarcia przez niego nowego małżeństwa. Jednakże gdy nie jesteś uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, to obowiązek ten wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu.

Początkową datę płatności alimentów zasądzonych w wyroku orzekającym rozwód stanowi data uprawomocnienia się tego wyroku.