POLECAMY

Czy kobieta może wypowiedzieć umowę o pracę w czasie ciąży?

W świetle obowiązujących przepisów pracodawca nie może wywiedzieć umowy o pracę w okresie ciąży pracownicy. Wynika to ze szczególnej ochrony jaką ustawodawca objął kobiety w ciąży. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby to pracownica w ciąży rozwiązała umowę o pracę w drodze wypowiedzenia.
Czy kobieta może wypowiedzieć umowę o pracę w czasie ciąży?

Wypowiedzenie

Wypowiedzenie umowy o pracę jest to jednostronne oświadczenie woli, złożone przez jedną ze stron stosunku pracy drugiej stronie, powodujące rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresu wskazanego w oświadczeniu wypowiadającym umowę, zwanego okresem wypowiedzenia.

Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy kobiet w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego sprowadza się głównie do zakazu ze strony pracodawcy - wypowiadania i rozwiązywania umowy o pracę.

Wypowiedzenie umowy przez pracownicę

Kobieta w ciąży może wypowiedzieć umowę o pracę pod warunkiem, że świadomie rezygnuje ze swoich uprawnień, o czym można mówić wtedy, gdy wie, że jest w ciąży w momencie składania oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę. Pracownica, która wypowiedziała umowę o pracę, nie wiedząc, że jest w ciąży lub nie znając przysługujących jej uprawnień, dowiedziawszy się o swoim stanie lub przysługujących jej uprawnieniach może cofnąć wypowiedzenie lub wyrażoną zgodę na rozwiązanie umowy.

Zobacz serwis: Praca kobiet

Uchylenie się od skutków oświadczenia

Jeśli pracownica nie wiedziała o stanie ciąży i złożyła wypowiedzenie lub oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy w drodze porozumienia lub bez wypowiedzenia, to w takim wypadku może uchylić się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu. Dokonuje się tego w formie pisma złożonego pracodawcy, który wtedy powinien dopuścić pracownicę do pracy.

Uchylenie się od skutków błędnego oświadczenia jest możliwe w ciągu roku od dnia wykrycia błędu.

Pracownica, która nie wiedząc, że jest w ciąży, złożyła oświadczenie woli zmierzające do rozwiązania umowy o pracę może się uchylić od skutków tego oświadczenia niezależnie od tego, czy błąd został wywołany przez pracodawcę, czy wiedział on o błędzie lub mógł go z łatwością zauważyć.

Zakazy dotyczące pracodawcy

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Zobacz serwis: Umowy


SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)