Obowiązkowa cytologia tylko dla kobiet na etacie

www.sxc.hu
Wiele kobiet umiera na raka szyjki macicy. Często spowodowane to jest faktem, że zbyt późno trafiły do lekarza. Jednym z pomysłów na walkę z nowotworami jest obowiązkowa cytologia dla pracujących kobiet.
/ 07.06.2010 12:03
www.sxc.hu

Statystyki

Nowotwory stanowią jeden z najpoważniejszych problemów w Polsce. Każdego roku notuje się ok. 3,5 tys. nowych zachorowań i blisko 2 tys. zgonów, spowodowanych rakiem szyjki macicy. Onkolodzy podkreślają, że wczesne wykrycie raka daje prawie 100 % szans na jego wyleczenie.

Raka szyjki macicy wywołują niektóre szczepy wirusa HPV. Choroba nie jest uwarunkowana genetycznie, ani nie jest dziedziczna. Jest za to zakaźna i szacuje się, że blisko 80 proc. kobiet przechodzi przynajmniej raz w życiu zakażenie wirusem HPV.

Projekt

Projekt nowelizacji ustawy zdrowotnej i kodeksu pracy przygotowany przez resort zdrowia zakłada obowiązkowe badania cytologiczne dla kobiet podejmujących pracę lub już pracujących w wieku 25–59 lat. Za ich wykonanie co trzy lata płaciłby NFZ. Szacuje się, że koszt wprowadzenia obowiązkowych badań wyniesie ponad 86 mln złotych.

Zobacz także serwis: Czas pracy

W początkowym etapie wprowadzania tych badań nastąpi wzrost kosztów, które będą zmniejszały się sukcesywnie w kolejnych latach. Wprowadzenie ich jako obowiązkowych badań pracowników jest uzasadnione, bowiem przyniesie korzyści nie tylko społeczne, ale i korzyści dające się oszacować w kategoriach ekonomicznych. Koszty leczenia wykrytych wcześnie przypadków są znacznie niższe niż koszty leczenia przypadków zaawansowanych.

Obowiązek poddania się badaniom nie będzie obejmował kobiet pracujących na wsi lub na własny rachunek. Będą one mogły w dalszym ciągu wykonywać badania w ramach profilaktycznych badań zdrowotnych finansowanych przez NFZ.

Zobacz serwis: Urlop wychowawczy

Autorzy projektu zakładają, że wprowadzenie obowiązkowych badań cytologicznych w ramach badań profilaktycznych pracowników spowoduje wzrost współczynnika wykrywalności stanów przedrakowych i wczesnych postaci klinicznych nowotworów. Wprowadzenie tych badań sprawi również, że stadia bardziej zaawansowane będą wcześniej wykryte i wyleczone, co przyczyni się do obniżenia wydatków związanych z leczeniem.

Redakcja poleca

REKLAMA