Czy kobieta musi jeździć w delegacje w czasie ciąży?

Czy kobieta musi jeździć w delegacje w czasie ciąży?

Podróże służbowe są jednym z najważniejszych zagadnień łączących się z wykonywaniem pracy. Pracodawca powinien wiedzieć, że musi uzyskać zgodę kobiety w ciąży, jeśli zamierza ją wysłać w delegację. Wynika to z faktu, że prawo pracy chroni zdrowie kobiet ciężarnych i przyznaje im szczególne uprawnienia. Jeśli pracownica nie zgodzi się na podróż służbową nie ponosi za to żadnych ujemnych konsekwencji.
/ 14.10.2010 13:30
Czy kobieta musi jeździć w delegacje w czasie ciąży?

Podróże służbowe

Podróżą służbową jest wykonywanie przez pracownika zadania poleconego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce zamieszkania pracownika. Dodatkowo istotne jest, by realizacja polecenia odbywała się w terminie i miejscu zgodnym z tym, jakie zawarto w poleceniu wyjazdu służbowego. Natomiast podróżą służbową poza granice kraju jest wykonywanie zadania określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika. Natomiast stałe miejsce nie musi być związane z siedzibą pracodawcy.

Ochrona pracy kobiet

Polskie prawo pracy chroni zdrowie kobiet ciężarnych. Ochrona ta obejmuje ochronę przed pracą szkodliwą dla zdrowia oraz ograniczenie możliwości zatrudniania. Od momentu przestawienia przez pracownicę świadectwa lekarskiego stwierdzającego stan ciąży, może ona korzystać z wszelkich uprawnień wynikających z przepisów.

Zobacz: Czy kobieta może wypowiedzieć umowę o pracę w czasie ciąży

Wiele kobiet w okresie ciąży chodzi do pracy, aż do dnia rozwiązania. Przepisy jednak wyraźnie zakazują pracodawcy zatrudniania pracownicy w okresie ciąży w porze nocnej i godzinach nadliczbowych, nawet za jej zgodą. Wymiar czasu pracy takiej pracownicy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, nawet jeśli przewiduje to rozkład czasu pracy w danym zakładzie.

Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy, przez co należy rozumieć wysłanie jej do innej miejscowości niż ta, w której znajduje się jej miejsce pracy.

Kobieta w ciąży może odmówić wyjazdu w delegację i nie ponosi za to żadnych ujemnych konsekwencji. Jeśli chce - może jeździć, ile dusza zapragnie.

Zobacz serwis: Praca kobiet

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (3)
/29.09.2014 19:53
Ja też nie musiała. Mój pracodawca okazał się złotym człowiekiem. Kiedy juz byłam w ciąży i sama nie chciałam zrezygnować z jazdy służbowym autem w celach rzez jasna zawodowych to mój szef zainwestował w taki monitoring pojazdów http://www.monitoring-gps.net/ i jak wyjeżdżałam w dalszą podróż to miałam z nim non stop kontakt - dzięki systemowi darmowy. Szef widział też jaką drogę pokonuję, naprowadzał, uspokajał. Dla mnie było to dużo, naprawdę czułam się bezpiecznie
/21.12.2010 08:14
No i dobrze! Szkoda, tylko, że nie wszyscy szefowie zwracają na to uwagę...
/17.12.2010 13:15
A o tym nie wiedziałam