Pedagog szkolny we wrocławskiej szkole podstawowej. Na co dzień prowadzi terapię pedagogiczną dla dzieci dyslektycznych. Wcześniej pracowała jako wychowawca oraz pedagog – terapeuta we wrocławskim domu dziecka, gdzie również prowadziła terapię pedagogiczną dla wychowanków. Prywatnie - mama Leny.

Słabe i mocne strony dysleksji dorosłych
Słabe i mocne strony dysleksji dorosłych5 lat temu
Dysleksja dorosłych, tak jak dzieci i młodzieży, wcale nie musi być tylko zagrożeniem, trudnościami, czy też problemami codziennego życia. Coraz więcej specjalistów mówi o "darze dysleksji", który niesie ze sobą obietnicę wybitnych dokonań i rozwoju osobowości. Czytaj więcej
Studenci z dysleksją
Studenci z dysleksją5 lat temu
W ostatnich latach liczba studentów z dysleksją na uczelniach wyższych w wielu krajach dynamicznie się powiększa. Budzi to wiele kontrowersji i prowokuje do stawiania kolejnych pytań. Czytaj więcej
Rozporządzenia MEN – tzw. pakiet poradniany
Rozporządzenia MEN – tzw. pakiet poradniany5 lat temu
17 listopada 2010 roku Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała sześć z ośmiu rozporządzeń znajdujących się w tzw. pakiecie poradnianym – opisującym kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz organizację i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Czytaj więcej
Abecadło ucznia z dysleksją
Abecadło ucznia z dysleksją5 lat temu
Znasz abecadło ucznia z dysleksją? Jeśli nie, zapoznaj się z nim już dziś. Czytaj więcej
Trudności w uczeniu się matematyki
Trudności w uczeniu się matematyki5 lat temu
Większość pytanych osób słyszała o dysleksji, czy też dysortografii, ale nie o dyskalkulii… Tymczasem okazuje się ona być coraz częściej zauważanym problemem uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Czytaj więcej
Terapeutyczna moc komputera
Terapeutyczna moc komputera5 lat temu
Praca terapeutyczna z dzieckiem dyslektycznym z pomocą komputerów wykorzystuje pierwotny popęd dzieci do wszystkiego, co elektroniczne. Są to tego rodzaju zajęcia, w których motywację zadaniową dziecka uzyskujemy na wstępie, a ich dalsza atrakcyjność zależy od umiejętnego doboru pakietu ćwiczeń usprawniających poszczególne funkcje percepcyjno-motoryczne. Czytaj więcej
Krótko o integracji sensorycznej
Krótko o integracji sensorycznej5 lat temu
W opinii Polskiego Towarzystwa Dysleksji teoria integracji sensorycznej jest nowym spojrzeniem na trudności dzieci w uczeniu się. Czytaj więcej
Zasady terapii pedagogicznej
Zasady terapii pedagogicznej5 lat temu
Terapia pedagogiczna rządzi się swoimi prawami, których respektowanie jest ważnym wyznacznikiem jej efektywności. Czytaj więcej
System pomocy dziecku dyslektycznemu
System pomocy dziecku dyslektycznemu5 lat temu
System pomocy terapeutycznej w Polsce jest systemem pięciopoziomowym, obejmującym potrzeby dzieci o różnym stopniu nasilenia trudności w czytaniu i pisaniu. Czytaj więcej
Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej5 lat temu
Większość dzieci i rodziców słyszy o Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w momencie, gdy pedagog szkolny, wychowawca, bądź polonista zasugeruje poradnianą wizytę diagnostyczną. Badania uczniów dyslektycznych w Poradni są zaledwie wycinkiem szerokiej oferty świadczonych usług psychologiczno-pedagogicznych. Czytaj więcej