Pedagog szkolny we wrocławskiej szkole podstawowej. Na co dzień prowadzi terapię pedagogiczną dla dzieci dyslektycznych. Wcześniej pracowała jako wychowawca oraz pedagog – terapeuta we wrocławskim domu dziecka, gdzie również prowadziła terapię pedagogiczną dla wychowanków. Prywatnie - mama Leny.

Słabe i mocne strony dysleksji dorosłych
Słabe i mocne strony dysleksji dorosłych8 lat temu
Dysleksja dorosłych, tak jak dzieci i młodzieży, wcale nie musi być tylko zagrożeniem, trudnościami, czy też problemami codziennego życia. Coraz więcej specjalistów mówi o "darze dysleksji", który niesie ze sobą obietnicę wybitnych dokonań i rozwoju osobowości. Czytaj więcej
Studenci z dysleksją
Studenci z dysleksją8 lat temu
W ostatnich latach liczba studentów z dysleksją na uczelniach wyższych w wielu krajach dynamicznie się powiększa. Budzi to wiele kontrowersji i prowokuje do stawiania kolejnych pytań. Czytaj więcej
Rozporządzenia MEN – tzw. pakiet poradniany
Rozporządzenia MEN – tzw. pakiet poradniany8 lat temu
17 listopada 2010 roku Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała sześć z ośmiu rozporządzeń znajdujących się w tzw. pakiecie poradnianym – opisującym kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz organizację i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Czytaj więcej
Abecadło ucznia z dysleksją
Abecadło ucznia z dysleksją8 lat temu
Znasz abecadło ucznia z dysleksją? Jeśli nie, zapoznaj się z nim już dziś. Czytaj więcej
Terapeutyczna moc komputera
Terapeutyczna moc komputera8 lat temu
Praca terapeutyczna z dzieckiem dyslektycznym z pomocą komputerów wykorzystuje pierwotny popęd dzieci do wszystkiego, co elektroniczne. Są to tego rodzaju zajęcia, w których motywację zadaniową dziecka uzyskujemy na wstępie, a ich dalsza atrakcyjność zależy od umiejętnego doboru pakietu ćwiczeń usprawniających poszczególne funkcje percepcyjno-motoryczne. Czytaj więcej
Zasady terapii pedagogicznej
Zasady terapii pedagogicznej8 lat temu
Terapia pedagogiczna rządzi się swoimi prawami, których respektowanie jest ważnym wyznacznikiem jej efektywności. Czytaj więcej
Kontrakt dziecka z terapeutą
Kontrakt dziecka z terapeutą8 lat temu
Terapia pedagogiczna z dziećmi dyslektycznymi prowadzona w szkole, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, czy też w domu prywatnym, powinna zacząć się od spisania umowy pomiędzy dziećmi a prowadzącym je specjalistą. Czytaj więcej
Kontrakt rodziców z terapeutą
Kontrakt rodziców z terapeutą8 lat temu
Terapia pedagogiczna dzieci dyslektycznych prowadzona w szkole, czy też w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, powinna opierać się na ciągłości. Solidna i efektywna praca terapeutyczna dziecka winna zaczynać się na specjalistycznych zajęciach, a potem nieodzownie mieć swoją dalszą część w domu rodzinnym. Czytaj więcej
Ocena gotowości szkolnej
Ocena gotowości szkolnej8 lat temu
Od przyszłego roku szkolnego obowiązkowe będzie przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej oraz udzielanie dzieciom odpowiedniego wsparcia w przygotowaniu ich do nauki szkolnej. Czytaj więcej
II scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
II scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych8 lat temu
Temat: Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych na bazie poznania pisowni wyrazów z „ó” wymiennym. Czytaj więcej

Redakcja poleca

REKLAMA