Zestaw ćwiczeń percepcji wzrokowej

Zestaw ćwiczeń percepcji wzrokowej
Zapewne sporo wymienionych niżej ćwiczeń jest wykonywana przez wiele dzieci co dzień, bez większego planu działań terapeutycznych. Taka już ich natura, że spotykamy je na każdym kroku, czy to w szkole, czy w domu. A to wróży wiele dobrego w pokonywaniu trudności u dzieci.
/ 29.09.2016 15:04
Zestaw ćwiczeń percepcji wzrokowej

Oto przykładowe propozycje ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową, być może niektóre z nich okażą się całkiem nowe…:

 • układanie obrazków według instrukcji słownej (po prawej, po lewej, na dole, na górze),
 • układanie figur geometrycznych z części,
 • rysowanie kompozycji geometrycznych według wzoru,
 • układanie obrazków i kompozycji z figur geometrycznych według wzoru i z pamięci,
 • uzupełnianie w obrazkach brakujących szczegółów,
 • układanie obrazków w szeregu według kolejności, w jakiej były pokazywane,
 • rysowanie kompozycji za pomocą szablonów,
 • budowanie według wzoru kompozycji z klocków,
 • wyszukiwanie szczegółów, którymi różnią się dwa obrazki,
 • wyszukiwanie i dobieranie par jednakowych liter – bez czytania,
 • dopasowywanie cienia do postaci,
 • określanie liczby takich samych elementów występujących na obrazku,
 • dobieranie par jednakowych obrazków („Memory”),
 • układanie obrazków z części (można wykorzystać do tego pociętą pocztówkę),
 • kończenie zaczętych rysunków,
 • odwzorowywanie graficzne szlaczków,
 • zamalowywanie oznaczonych pól,
 • łączenie punktów w określony kształt,
 • wyszukiwanie w tekście, bądź w klockach literowych takich samych liter,
 • segregowanie liter,
 • dobieranie w pary małe i wielkie litery, drukowane i pisane,
 • wyszukiwanie takich samych sylab,
 • lepienie z plasteliny liter, cyfr itp.,
 • rozpoznawanie wyrazów wcześniej pokazanych,
 • zabawa w parze, bądź grupie w „Co się zmieniło?” (jedno z dzieci obserwuje otoczenie, po czym opuszcza pomieszczenie; reszta uczestników zmienia uzgodniony szczegół; po powrocie dziecko określa, co się zmieniło),
 • i wiele innych… (wedle wyobraźni)

By zachęcić dziecko do zabawy trzeba być przy nim, pomagać mu lub nawet robić zadania na zmianę. Gdy się przekona, że potrafi, to będzie chętniej wykonywać je samo. Większość wymienionych ćwiczeń można spotkać w typowych książeczkach w sklepach papierniczych, czy księgarniach. Niektóre potrzebne pomoce można wykonać samemu.

Zobacz także: Ćwiczenia oczu

Redakcja poleca

REKLAMA