Studenci z dysleksją

Studenci z dysleksją
W ostatnich latach liczba studentów z dysleksją na uczelniach wyższych w wielu krajach dynamicznie się powiększa. Budzi to wiele kontrowersji i prowokuje do stawiania kolejnych pytań.
/ 04.10.2016 15:09
Studenci z dysleksją

Model społeczny traktuje różnice w uczeniu się jako problem dotyczący społeczeństwa jako całości, dlatego wszelkie trudności w nauce uznawane są za rezultat stosowania niewłaściwych metod nauczania. Innymi słowy - student z dysleksją jest swoiście niepełnosprawny za sprawą zajęć i egzaminów, których organizacja nie pozwala mu zademonstrować swoich umiejętności.

Polecamy: Czy dysleksja jest przeszkodą w rozwoju kariery

Wzrost świadomości wśród pracowników uczelni winna być przycinkiem do zadawania pytań:

  • Jakie powinny być najistotniejsze walory absolwenta uniwersytetu?
  • Czy należy do nich umiejętność pisania wypracowań i szybkie czytanie?
  • Czy tradycyjny egzamin to jedyny właściwy sposób oceniania studentów?
  • Jakie kwalifikacje powinna mieć osoba przeprowadzająca egzamin i jakich testów powinna używać?

Rozwiązania

Kluczowym wyzwaniem dla uczelni jest zastosowanie takich metod nauczania, które – adresowane do wszystkich – nie obniżą standardów akademickich. Jest nim także znalezienie takich sposobów, dzięki którym studenci z dysleksją wykażą swoje możliwości sprostania podstawowym wymaganiom akademickim:

  • Wszelkie ustalenia dotyczące osób z dysleksją powinny być jasno sprecyzowane.
  • Konieczne jest zapewnienie osobom z dysleksją takich samych warunków kształcenia, jak w przypadku pozostałych studentów.
  • Stosowanie metod przyjaznych studentom z dysleksją powinno stanowić wewnętrzny element systemu, a nie być dodatkiem.
  • Uczelnie powinny z wyprzedzeniem przygotować się do zaspokojenia potrzeb studentów z dysleksją.

Wcześniejsze doświadczenia szkolne studentów często prowadzą do niskiej samooceny i różnorakich problemów psychologicznych. Etykiety mogą pomóc - student nie poczuje się osamotniony, a otrzyma wsparcie innych. Oby tylko ich użycie nie spowodowało, że osoby z dysleksją poczują się inne lub niedoskonałe.

Polecamy: Jednorazowe zaświadczenie o dysleksji

Opracowanie: pedagog Kinga Ignaszewska - Łaz

Źródło: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji 1(6) 2010

Redakcja poleca

REKLAMA