I scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

I scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Temat: Zajęcia wstępne – zapoznawcze.
/ 29.09.2016 15:24
I scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Cel główny: kształtowanie umiejętności podczas zajęć integracyjnych

Cele operacyjne:

  • przełamanie onieśmielenia;
  • ćwiczenie umiejętności wypowiadania się;
  • ćwiczenie percepcji wzrokowej;
  • ćwiczenie pamięci wzrokowej;
  • ćwiczenie grafomotoryki.

Metody: wzrokowa, słowna, motoryczna – praktycznego działania

Polecamy: XV scenariusz zajęć korekcyjno- kompensacyjnych

Formy: zbiorowa – indywidualna – jednolita

Środki dydaktyczne: duży arkusz papieru i flamastry

Przebieg zajęć:

1. Powitanie: (do 5 minut)
Prowadząca przedstawia się dzieciom, krótko opowiada o sobie, prezentuje salę, w której odbywają się zajęcia.

2. Wzajemne poznanie się: Rundka (do 5 minut)
Począwszy od prowadzącej każdy z uczestników zajęć mówi kilka słów o sobie według wzoru:
Mam na imię…
Najbardziej lubię…
Najbardziej nie lubię…
Czuję się kolorem…

3. Po co tu jesteśmy?: (do 10 minut)
Prowadząca krótko, lecz treściwie wyjaśnia dzieciom czym jest dysleksja i co jest celem odbywających się zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Odpowiada na ewentualne pytania uczniów, podsumowuje najważniejsze punkty.

4. Wspólne ustalenie zasad: Kontrakt (do 20 minut)
Pod kierunkiem prowadzącej dzieci wspólnie ustalają zasady panujące podczas zajęć, po czym spisują je na dużym arkuszu papieru, podpisują się pod nim, ozdabiają go według uznania.

5. Ćwiczenie: Co się zmieniło?: (do 10 minut)
Wybrane dziecko wychodzi, lecz wcześniej stara się zapamiętać każdy szczegół w sali. Podczas jego nieobecności pozostałe osoby zmieniają swoje położenie lub element wystroju. Poproszone z powrotem dziecko ma za zadanie odgadnąć, co się zmieniło. Po rozwiązaniu z sali wychodzi kolejna osoba.

6. Pożegnanie oraz ewaluacja bieżąca: (do 5 minut)
Na zakończenie zajęć dzieci po raz kolejny opowiadają, jakim się czują kolorem.

Zobacz także: II scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Redakcja poleca

REKLAMA