Słabe i mocne strony dysleksji dorosłych

Kiedy będziesz prezentował swoją pracę komisji egzaminacyjnej, podczas zdawania ustnej matury z języka polskiego - pamiętaj, że to Ty jesteś jej autorem.
Dysleksja dorosłych, tak jak dzieci i młodzieży, wcale nie musi być tylko zagrożeniem, trudnościami, czy też problemami codziennego życia. Coraz więcej specjalistów mówi o "darze dysleksji", który niesie ze sobą obietnicę wybitnych dokonań i rozwoju osobowości.
/ 04.10.2016 15:30
Kiedy będziesz prezentował swoją pracę komisji egzaminacyjnej, podczas zdawania ustnej matury z języka polskiego - pamiętaj, że to Ty jesteś jej autorem.

Dobre jest uświadomienie sobie słabych stron dysleksji dorosłych, ale wszelkie działania każdego dyslektyka oraz wspomagających go osób winny być odnoszone do jej mocnych stron.

Słabe strony dysleksji dorosłych

  • Wciąż nie jest znana nawet przybliżona liczba dorosłych dyslektyków. Szacuje się, że jest ich w Polsce wiele.
  • Duża część osób dorosłych z dysleksją nie została nigdy zdiagnozowana. W czasach, kiedy byli dziećmi, o dysleksji nie mówiono.
  • Poradnie nie dysponują odpowiednimi narzędziami do udzielenia pomocy zgłaszającym się dziś dorosłym dyslektykom.
  • Naukowcy z kolei nie dysponują odpowiednimi narzędziami do badania wszelkich aspektów dysleksji dorosłych.
  • W polskiej świadomości dysleksja pozostaje przypadłością wyłącznie szkolną. Brak w Polce zorganizowanej, zinstytucjonalizowanej pomocy diagnostycznej i terapeutycznej dla dorosłych. Nie ma też możliwości przyłączenia się do nieformalnych grup wsparcia.

Czytaj też: Gdzie szukać pomocy?

Mocne strony dysleksji dorosłych (dar dysleksji)

Mówi się o trzech potencjałach:

  • Zdolności wzrokowo – przestrzenne, czyli całościowy, omijający porównywanie szczegółów sposób percepcji (odbioru) materiału obrazowego.
  • Twórczość.
  • Cechy osobowości, takie jak ambicja, czy wytrwałość.

Dowodem na ich istnienie jest długa lista słynnych pisarzy, poetów, naukowców, polityków, aktorów dyslektyków.

Polecamy: Talenty dyslektyków

  • Osoby z dysleksją, które osiągają sukcesy, traktują swoje trudności jako wyzwanie i opracowują własne sposoby rozwiązywania problemów (wyuczona kreatywność).

Ogólnoświatowe organizacje promujące utalentowane osoby z dysleksją, jak Davis Dyslexia Association International, czy Arts Dyslexia Trust, działają w myśl zasady, iż przekonanie osoby z dysleksją o możliwości osiągnięcia sukcesu i jej aktywna postawa, są tak samo ważne, a nawet ważniejsze, jak wszelkie działania terapeutyczne.

  

Opracowanie: pedagog Kinga Ignaszewska – Łaz

Źródło: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji 1(6) 2010

Redakcja poleca

REKLAMA