II scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

II scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Temat: Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych na bazie poznania pisowni wyrazów z „ó” wymiennym.
/ 29.09.2016 15:26
II scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Cel główny: zapoznanie z pisownią wyrazów z „ó” wymiennym

Cele operacyjne:

  • ćwiczy umiejętność wypowiadania się
  • usprawnia umiejętność poprawnego czytania
  • ćwiczy pamięć wzrokową
  • ćwiczy pamięć słuchową
  • ćwiczy grafomotorykę
  • usprawnia pracę obu półkul mózgowych

Metody: wzrokowa – słuchowa - słowna - motoryczna

Polecamy: VII scenariusz zajęć korekcyjno- kompensacyjnych

Formy: zbiorowa – indywidualna – grupowa - jednolita

Środki dydaktyczne: ksero z tekstem bazowym, ksero z pracą domową, tablica, kreda, tablice dydaktyczne, kontrakt grupowy

Przebieg zajęć:

Część I (do 10 minut)
• Rytualna rundka: Jakim czuję się dziś kolorem i dlaczego.
• Powtórzenie ćwiczeń z poprzednich zajęć, przy zachowaniu podobnej formy i treści (potwierdzenie zasad zapisanych w kontrakcie, wiadomości dotyczących dysleksji).

Część II (do 10 minut)
• Odtwarzanie rytmu ilustrowanego układem przestrzennym (dzieci wystukują o blat stołu graficzny układ kropek zapisanych na tablicy, następnie zadają sobie w parach rytm do zapamiętania i odtworzenia).

Część III (do 10 minut)
• Omówienie zasad pisowni wyrazów z „ó” wymiennym (ksera, tablice dydaktyczne wiszące na ścianie).
• Czytanie tekstu bazowego na głos, podkreślenie w tekście wyrazów z „ó”, wyjaśnienie zasad ich pisowni (ksero z tekstem bazowym).

Część IV (do 5 minut)
• Ćwiczenia relaksacyjne – ruchowe wg metody Dennisona (np. leniwe ósemki).

Część V (do 10 minut)
• Wypisywanie na tablicy wyrazów z „ó” zapamiętanych przez uczniów, wyjaśnienie zasady ich pisowni.
• Omówienie prac domowych do wykonania samodzielnego.
• Pożegnanie oraz ewaluacja bieżąca – rundka: Jakim czuję się kolorem i dlaczego.


Zobacz także: IX scenariusz zajęć korekcyjno- kompensacyjnych

Redakcja poleca

REKLAMA