Kiedy możesz dostać pieniądze z funduszu alimentacyjnego?

Ojciec dziecka nie płaci ci należnych alimentów? Możesz je otrzymać od państwa! Zobacz, jakie trzeba spełnić warunki, aby dostać pieniądze.

alimenty z funduszu alimentacyjnego
fot. Fotolia

Należności dłużników alimentacyjnych notowanych w Krajowym Rejestrze Długów przekroczyły w 2009 r. 464 mln zł. Średni dług wynosi około 27 tys. zł. Rekordziści zalegają nawet po 200 tys. zł. Zdecydowana większość (96 proc.) dłużników to mężczyźni. Najmniej chętnie wywiązują się ze swojego obowiązku panowie w wieku 35–45 lat oraz starsi – do 55. roku życia.
W sytuacji gdy rodzic nie płaci na dziecko, tę rolę przejmuje na siebie państwo. Podpowiadamy, co zrobić, aby uzyskać alimenty z funduszu alimentacyjnego.

Kiedy masz szansę na fundusz alimentacyjny?

Alimenty z funduszu przysługują na dziecko do lat 18, a jeśli uczy się lub studiuje – do lat 25. Bezterminowo otrzyma je dziecko niepełnosprawne. Nie ma znaczenia, czy wychowujesz je samotnie, czy też wyszłaś ponownie za mąż lub masz nowego partnera. Możesz ubiegać się o pieniądze z funduszu, gdy spełniasz przewidziane przepisami warunki:
  • masz przyznane wyrokiem sądu (lub ugodą sądową) alimenty na dziecko, których egzekucję powierzyłaś komornikowi. Jeśli nie jest on w stanie co najmniej przez dwa miesiące ściągnąć pieniędzy od dłużnika, powinien wydać ci zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji. O takie pismo możesz również wystąpić sama. Ewentualnie poproś urząd gminy (ośrodek pomocy społecznej), w którym ubiegasz się o świadczenie z funduszu, by zrobił to w twoim imieniu (komornik ma wówczas 14 dni na przesłanie takiego zaświadczenia);
  • spełniasz warunek kryterium dochodowego – o świadczenie z funduszu masz prawo się ubiegać, gdy przeciętny miesięczny dochód w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie przekraczał 725 zł netto. Jeśli masz gospodarstwo rolne, dochód z tzw. 1 hektara przeliczeniowego nie może być wyższy niż 171,33 zł miesięcznie.

Gdzie należy złożyć wniosek o alimenty?

Jeżeli spełniasz powyższe warunki, masz prawo wystąpić o alimenty z funduszu (bezpłatnie). Odpowiedni formularz uzyskasz w ośrodku pomocy społecznej lub urzędzie gminy właściwym ze względu na twoje miejsce zamieszkania.
Do wniosku trzeba będzie dołączyć szereg dokumentów:
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku (w 2010 r. – za 2009 r.);
  • oświadczenie o dochodach, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą;
  • zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji;
  • kserokopię dokumentu tożsamości (oryginał do wglądu);
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka bądź inny dokument potwierdzający wiek dziecka;
  • zaświadczenie, że dziecko uczy się lub studiuje (gdy skończyło 18 lat) lub orzeczenie o stopniu jego niepełnosprawności;
  • oświadczenie, że dziecko nie przebywa w placówce opiekuńczej zapewniającej mu całodobową opiekę;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądowego o alimentach.
Jeśli dłużnik mieszka za granicą, trzeba będzie uzyskać zaświadczenie o bezskuteczności (lub niemożności) egzekucji z sądu okręgowego zajmującego się alimentami z zagranicy lub z zagranicznej instytucji, która ściąga długi.

Publikacja:
Redaktor: Kuchnia, Dom
Oceń 4,38 / 13 głosów
Wyślij znajomym Wyślij znajomym
Drukuj Drukuj
Redakcja poleca
Wypowiedz się!
Nick:
Opinia: