POLECAMY

Dla kogo fundusz alimentacyjny

Alimenty z funduszu przysługują na dziecko do lat 18 (25 jeśli się uczy). Bezterminowo otrzyma je dziecko niepełnosprawne.
Dla kogo fundusz alimentacyjny fot. Dreamstime
Sąd przyznał mi alimenty na dwoje dzieci. Ich ojciec jednak ich nie płaci. Nawet komornik nie jest w stanie ściągnąć należności. Co robić?
Beata J., Kluczbork


Może się Pani ubiegać o pieniądze z funduszu alimentacyjnego. Warunkiem otrzymania tego świadczenia jest:
- uzyskanie od komornika zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji (potwierdzenia, że nie jest w stanie co najmniej przez dwa miesiące ściągnąć pieniędzy z dłużnika);
- spełnienie określonego kryterium dochodowego – dochód rodziny na osobę nie może przekraczać 725 zł (za rok poprzedzający złożenie wniosku).

Warto wiedzieć.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Wniosek o przyznanie pieniędzy z funduszu alimentacyjnego jest bezpłatny. Powinna go Pani złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

Do wniosku trzeba dołączyć m.in.:
- uwierzytelnioną kopię Pani dokumentu tożsamości;
- zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członków rodziny;
- zaświadczenie od komornika stwierdzające bezskuteczność egzekucji;
- dokument stwierdzający wiek dziecka;
- zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
- ewentualnie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka.

Świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym złożyła Pani wniosek do 30 września następnego roku.

Alicja Hass / Pani domu

Porady prawne i finansowe - forum >>
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)