Koniak - arystokrata wśród alkoholi
Koniak - arystokrata wśród alkoholi16 lat temu
Koniak nie bez powodu uważany jest za arystokratę wśród alkoholi. Aby jednak spotkanie z nim było prawdziwą podróżą w świat zmysłowych doznań, warto odpowiednio się do tego przygotować, a przede wszystkim znać zasady savoir vivre'u, tak pożądane w arystokratycznym towarzystwie. Czytaj więcej
Przepis na solidną ścianę
Przepis na solidną ścianę16 lat temu
Na element konstrukcyjny, jakim jest ściana składają się elementy murowe oraz zaprawa. To dwie podstawowe części ściany. Tylko właściwe dopasowanie tych produktów w połączeniu z solidnym wykonawstwem pozwala uzyskać ścianę o znakomitych parametrach technicznych i wysokiej trwałości. Czytaj więcej
Do zmywania i nie tylko
Do zmywania i nie tylko16 lat temu
Zlewozmywak coraz rzadziej służy tylko do mycia naczyń. Stał się rzeczywistym centrum obróbki – krojenia, odmrażania, odsączenia, płukania, pozbywania się organicznych resztek. Jak go wybrać, żeby potem nie żałować własnej decyzji? Czytaj więcej
Pod słońcem Andaluzji
Pod słońcem Andaluzji16 lat temu
Z racji położenia Andaluzja zwana jest niekiedy pomostem między dwoma kontynentami, bramą Europy czy – innym razem – miejscem spotkania mórz. Leżąca między Afryką a Europą, między Morzem Środziemnym a Oceanem Atlantyckim, od tysiącleci była tyglem kulturowym, w którym mieszały się wpływy różnych narodów. Nic dziwnego, że już dawno została odkryta przez turystów. Warto jednak, żeby Andaluzją zainteresowali się także miłośnicy wina. Czytaj więcej
Drinki na każdą okazję
Drinki na każdą okazję16 lat temu
Grenadinę i syrop truskawkowy przelewamy do kieliszka koktajlowego. Mleko i Pinacoladę mieszamy w shakerze, po czym przelewamy po łyżeczce. Czytaj więcej
Czy ściana musi być prosta?
Czy ściana musi być prosta?16 lat temu
Ściany wewnętrzne większości osób kojarzą się z prostymi płaszczyznami, wytyczającymi podziały między wnętrzami. Nie wszyscy jednak wiedzą, że równie dobrze granica między pokojem, a holem może mieć kształt łuku. Czytaj więcej
Naturalny nie tylko z nazwy
Naturalny nie tylko z nazwy16 lat temu
Wy­bór od­po­wied­niej tech­no­lo­gii bu­do­wy do­mu drew­nia­ne­go to czę­sto jed­na z najważniejszych de­cy­zji, któ­ra bę­dzie wa­run­ko­wała dal­szy prze­bieg prac. De­cy­du­jąc się na wy­bra­ną tech­ni­kę war­to zwra­cać uwa­gę na wi­zu­al­ne i es­te­tycz­ne moż­li­wo­ści wy­koń­cze­nia ścian oraz ele­wa­cji. Ta­kie ce­chy wy­ka­zu­ją do­my z ba­la, któ­re moż­na za­rów­no po­zo­sta­wić w na­tu­ral­nej po­sta­ci, jak rów­nież „ob­ło­żyć” su­chym tyn­kiem. Czytaj więcej
Przywieziony z fabryki
Przywieziony z fabryki16 lat temu
Do­my pre­fa­bry­ko­wa­ne to co­raz czę­ściej sto­so­wa­ne roz­wią­za­nie wśród pol­skich in­we­sto­rów. Wy­twa­rza­nie i przy­go­to­wa­nie po­szcze­gól­nych ele­men­tów kon­struk­cyj­nych za­cho­dzi na te­re­nie za­kła­du pro­duk­cyj­ne­go, na­to­miast ich mon­taż od­by­wa się już na pla­cu bu­do­wy. Czytaj więcej
Drinki z winami musującymi
Drinki z winami musującymi16 lat temu
Kilka propozycji na drinki z dodatkiem wina musującego. Czytaj więcej
Praktyczna, piękna, modna
Praktyczna, piękna, modna16 lat temu
Drewno, fornir, szkło, metal, także farby bez pardonu wchodzą na ściany nad blatami roboczymi, zajmując miejsce zarezerwowane kiedyś dla płytek. Uwodzą innością, nowymi możliwościami aranżacji, ale nie brak im także praktycznych aspektów – odporności na zabrudzenie oraz łatwe czyszczenie. Czytaj więcej

Redakcja poleca

REKLAMA