Nowe przepisy emerytalne

Nowe zasady emerytury fot. Panthermedia
Sprawdź, czy obowiązują cię nowe przepisy emerytalne określające wiek, w którym możesz przestać pracować.
Milena Oszczepalińska / 23.10.2014 08:37
Nowe zasady emerytury fot. Panthermedia

Do końca ubiegłego roku obowiązywała zasada, że kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, mając 20 lat pracy, natomiast mężczyźni muszą osiągnąć 65. rok życia i potrzebują 25 lat zatrudnienia.

Jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy emerytalne?

Znowelizowane przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które weszły w życie od stycznia 2013 roku, zrównują wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do jednego poziomu – 67 lat. Wydłużenie będzie następowało stopniowo o miesiąc co kwartał.

Na przykład, jeśli urodziłaś się w lutym 1953 roku, musisz pracować, aż osiągniesz 60 lat i jeden miesiąc, ale gdy na świat przyszłaś w lipcu 1953 roku, będziesz mogła przejść na emeryturę, mając co najmniej 60 lat i 3 miesiące. Oznacza to, że zakładany wiek emerytalny (67 lat) mężczyźni osiągną w roku 2020, kobiety zaś w roku 2040. Nowe przepisy emerytalne obejmują kobiety urodzone po 31 grudnia 1952 roku, a także mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 roku.

Kiedy można się starać o wcześniejszą emeryturę?

Jeśli ktoś nie będzie miał sił czy zdrowia pracować do 67. roku życia, może zakończyć zatrudnienie wcześniej. Nowe przepisy emerytalne przewidują bowiem możliwość przejścia na wcześniejszą, tzw. częściową emeryturę. Zgodnie z nimi prawo do takiego świadczenia przysługuje:
  •  kobietom w wieku 62 lat, które mają co najmniej 35 lat stażu ubezpieczeniowego (wlicza się zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe),
  •  mężczyznom, którzy ukończyli 65 lat i mają co najmniej 40 lat pracy.
Częściowa emerytura ma stanowić 50 proc. pełnej kwoty emerytury. Pobieranie jej będzie można łączyć z pracą.

Uwaga! Nie licz na to, że ZUS automatycznie zmieni w odpowiednim czasie twoją emeryturę częściową na zwykłą. To ty będziesz musiała złożyć w tej sprawie wniosek i rozwiązać umowę z zakładem pracy (jeśli dorabiałaś na emeryturze częściowej).

Kto jest chroniony przed zwolnieniem?

Kodeks pracy stanowi, że nie można zwolnić pracownika, któremu brakuje 4 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeśli z chwilą osiągnięcia go nabyłby prawa do świadczenia. Wyjątek – bankructwo lub upadłość firmy, a także sytuacja, gdy pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę bez wypowiedzenia.

Co jednak z tymi, którym teraz przyjdzie pracować dłużej a są już w okresie ochronnym? Takie osoby nie muszą obawiać się zwolnienia. Ich okres ochronny zostanie wydłużony. Dotyczy to kobiet urodzonych w latach 1953–1956 roku oraz mężczyzn urodzonych w latach 1948–1951. Dla pozostałych okres ochronny nadal będzie wynosił 4 lata, tyle, że wejdą w niego później.

Uwaga! Zakaz nie obejmuje osób, które chcą przejść na wcześniejszą emeryturę i tych, które mogą na nią przejść bez względu na wiek, np. nauczycieli.

Sprawdź, ile lat będziesz pracować!

Zobacz też:

Sprawdź, ile lat będziesz pracować!


WIEK EMERYTALNY KOBIET
Data urodzenia Wiek emerytalny
1.01–31.12.1953 60 lat + 1–4 miesięcy
1.01–31.12.1954 60 lat + 5–8 miesięcy
1.01–30.09.1955 60 lat + 9–11 miesięcy
po 30.09.1955 61 lat
1.01–31.12.1956 61 lat + 1–4 miesięcy
1.01–31.12.1957 61 lat + 5–8 miesięcy
1.01–30. 09.1958 61 lat + 9–11 miesięcy
po 30.09.1958 62 lata
1.01–31.12.1959 62 lata + 1–4 miesięcy
1.01–31.12.1960 62 lata + 5–8 miesięcy
1.01–30.09.1961 62 lata + 9–11 miesięcy
po 30.09.1961 63 lata
1.01–31.12.1962 63 lata + 1–4 miesięcy
1.01–31.12.1963 63 lata + 5–8 miesięcy
1.01–30.09.1964 63 lata + 9–12 miesięcy
po 30.09.1964 64 lata
1.01–31.12.1965 64 lata + 1–4 miesięcy
1.01–31.12.1966 64 lata + 5–8 miesięcy
1.01–30.09.1967 64 lata + 9–11 miesięcy
po 30.09.1967 65 lat
1.01–31.12.1968 65 lat + 1–4 miesięcy
1.01–31.12.1969 65 lat + 5–8 miesięcy
1.01–30.09.1970 65 lat + 9–11 miesięcy
po 30.09.1970 66 lat
1.01–31. 12. 1971 66 lat + 1–4 miesięcy
1.01–31.12 1972 66 lat + 5–8 miesięcy
1.01–30. 09.1973 66 lat + 9–11 miesięcy
po 30.09.1973 67 latWIEK EMERYTALNY MĘŻCZYZN
Data urodzenia Wiek emerytalny
1.01–31.12.1948 65 lat + 1–4 miesięcy
1.01–31.12.1949 65 lat + 5–8 miesięcy
1.01–30.09.1950 65 lat + 9–11 miesięcy
po 30.09.1950 66 lat
1.01–31.12.1951 66 lat + 1–4 miesięcy
1.01–31.01.1952 66 lat + 5–8 miesięcy
1.01–30.09.1953 66 lat + 9–11 miesięcy
po 30.09.1953 67 latZobacz też:

Na podstawie artykułu z magazynu "Przyjaciółka"

Redakcja poleca

REKLAMA