Czym zajmuje się ZUS? Rola i obszary działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Kobieta siedzi przy biurku, na którym stoi laptop. fot. Adobe Stock
Jak działa Zakład Ubezpieczeń Społecznych? Oto najważniejsze informacje na temat funkcjonowania ZUS.
Marta Kosakowska / 19.07.2018 14:23
Kobieta siedzi przy biurku, na którym stoi laptop. fot. Adobe Stock

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową instytucją ubezpieczeniową. Należy do sektora finansowego. Istnieje od 1934 roku. Obecnie obsługuje 20 milionów Polaków. Co należy do zakresu działania ZUS?

Rola i zadania ZUS

Zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest realizowanie przepisów o ubezpieczeniach. Rolą ZUS jest gromadzenie składek na ubezpieczenia społeczne obywateli. Ubezpieczenie społeczne to gwarantowane przez państwo świadczenie z tytułu: osiągnięcia wieku emerytalnego, niezdolnością do pracy, chorobą lub urlopem macierzyńskim.

Z uzbieranych pieniędzy wypłacane są: emerytury, zasiłki i renty. Ich wysokość jest ustalana ustawowo przez rząd i parlament. ZUS nie tylko pobiera składki, ale również wypłaca świadczenia osobom uprawnionym. Szczegółowy zakres działań ZUS określa ustawa z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.

Składki i świadczenia

Odprowadzanie składek jest w Polsce obowiązkowe. Muszą to robić osoby pracujące na etacie, umowie-zleceniu oraz prowadzące działalność gospodarczą. Z zebranych pieniędzy ZUS wypłaca obywatelom cztery rodzaje świadczeń:

 • emerytury,
 • renty,
 • zasiłki chorobowe
 • zasiłki wypadkowe.

Składki wpłacane do Zakładu Ubezpieczeń społecznych odpowiadają tym świadczeniom. Mamy składkę: emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową.

Czym jest PUE ZUS?

Do ZUS wpłacana jest również składka na ubezpieczenie zdrowotne, jednak pieniądze następnie są przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia. Dokładnie tak samo jest ze składkami na Otwarte Fundusze Emerytalne.

Dobrowolne składki ZUS - jak je opłacać?

Wysokość składek odprowadzanych do ZUS to:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne wysokości 19,52% podstawy wymiaru składki;
 • składka na ubezpieczenie rentowe wysokości 8% podstawy wymiaru składki;
 • składka na ubezpieczenie chorobowe wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki;
 • składka na ubezpieczenie wypadkowe wysokości od 0,40 do 8,12%.

Do ZUS wpłacane są również inne składki, które instytucja następnie przekazuje do wybranych podmiotów. Są to:

 • składka zdrowotna przekazywana do NFZ - 9%;
 • składka na Fundusz Pracy - 2,45%;
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,10%;
 • składka na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP), obowiązująca od 01.01.2010 roku - 1,5%.

Składki dla przedsiębiorców

Osoby prowadzące działalność gospodarczą również są zobowiązane do odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne. Stawki dla przedsiębiorców są obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia zatwierdzonego w budżecie państwa. Podstawę wymiaru składek stanowi 60% tej kwoty.

Preferencyjny ZUS - komu przysługuje i ile wynosi?

Przedsiębiorcy odprowadzają następujące składki na:

 • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) - 19,52%;
 • ubezpieczenie zdrowotne - 9%;
 • Fundusz Pracy - 2,45%;
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,10%.

Kontakt z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia swoim klientom różne sposoby komunikacji. Z ZUS można skontaktować się również przez telefon, e-mail, formularz kontaktowy, a nawet Skype. Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi Centrum Obsługi Telefonicznej, gdzie można zadzwonić, by uzyskać niezbędne informacje.

Numer telefonu to:

22 560 16 00

Jak skontaktować się z ZUS?

Przeczytaj:
Ubezpieczenie bez umowy o pracę
Zadbaj o kapitał początkowy i o swoją przyszłą emeryturę
Praca w ZUS - jak i gdzie szukać ofert


 

Redakcja poleca

REKLAMA