Czy wiesz, że najkrótszy utwór trwa 19 sekund? fot. Czywiesz.pl

Czy wiesz, że najkrótszy utwór trwa 19 sekund?

Austriacki kompozytor Anton Webern jest autorem najkrótszego w dziejach muzyki utworu. Jeden z  "5 utworów na smyczki" trwa 19 sekund.
/ 08.11.2017 09:24
Czy wiesz, że najkrótszy utwór trwa 19 sekund? fot. Czywiesz.pl

Austriacki kompozytor (1883-1945) był autorem najkrótszych utworów, jakie kiedykolwiek skomponowano. Najkrótszy jego utwór to część miniatury "5 utworów na smyczki" - trwa 19 sekund.

Sumaryczne trwanie opusowanych kompozycji wynosi 3 godziny, nieopusowanych i opusowanych łącznie – około 6 godzin. Mimo skromnego dorobku muzycznego Weber miał bardzo ważny wkład w rozwój muzyki współczesnej.

Jego utwory, niekiedy bardzo krótkie, charakteryzowały się przejrzystą fakturą muzyczną, skrajną geometrycznością oraz wielkim znaczeniem ciszy.