Jak uzyskać pomoc z opieki społecznej?

Pomoc z opieki społecznej - jak uzyskać
fot. Fotolia

Świadczenia rodzinne

Jeśli wychowujesz dzieci, a w twojej rodzinie dochód na osobę nie przekracza 574 zł netto (664 zł, gdy dziecko jest niepełnosprawne), masz prawo do zasiłku rodzinnego i związanych z nim dodatków.

Gdzie składasz wniosek?

W gminnym ośrodku pomocy społecznej.

Co dołączasz do wniosku?

  • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku i dodatków (otrzymasz go w gminie lub znajdziesz w internecie na stronie www.zus.pl),
  • kopię dowodu tożsamości,
  • kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka,
  • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka w wieku powyżej 18 lat do szkoły lub szkoły wyższej,
  • ewentualnie orzeczenie o niepełnosprawności lub umiarkowanym (znacznym) jej stopniu,
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu za rok poprzedni,
  • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych, np. stypendiach,
  • ewentualnie zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa.

Dodatek mieszkaniowy

Możesz się o niego ubiegać, jeżeli jesteś w trudnej sytuacji finansowej. Dodatek jest przyznawany na 6 miesięcy i wypłacany zarządcy budynku lub spółdzielni mieszkaniowej (nigdy do ręki). To świadczenie możesz uzyskać, jeżeli średni miesięczny dochód na osobę w twojej rodzinie w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dodatek nie przekracza:
  • 175 proc. najniższej emerytury, gdy jesteś osobą samotną;
  • 125 proc. najniższej emerytury, w gospodarstwie wieloosobowym.
Ponadto musisz mieć tytuł do lokalu (np. umowę najmu), a twoje mieszkanie nie może przekraczać określonej powierzchni (np. dla 1 osoby – 45 mkw., a dla 3-osobowej rodziny – 58,5 mkw.).

Gdzie składasz wniosek o dodatek mieszkaniowy?

W wydziale zasobów lokalowych urzędu gminy lub w ośrodku pomocy społecznej. Musi być on potwierdzony przez zarządcę budynku (np. administrację domu).

Sprawdź też:

Publikacja:
Redaktor: Rodzina, Finanse, W Pracy
Oceń 2,83 / 76 głosów
Wyślij znajomym Wyślij znajomym
Drukuj Drukuj
Redakcja poleca
Wypowiedz się!
Nick:
Opinia: