Zasiłek na dziecko niepełnosprawne

Zasiłek na dziecko niepełnosprawne fot. Fotolia
Wsparcie finansowe przysługuje rodzicom rezygnującym z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym
Milena Oszczepalińska / 26.06.2015 11:20
Zasiłek na dziecko niepełnosprawne fot. Fotolia
Mam 13-letniego niepełnosprawnego syna. Z uwagi na postęp choroby, musiałam zrezygnować z pracy, aby się nim opiekować. Czy przysługuje mi jakieś wsparcie finansowe?
Elżbieta D., Oświęcim

Tak. Rodzic, który zrezygnuje z pracy by zajmować się niepełnosprawnym dzieckiem, może starać się o zasiłek na dziecko niepełnosprawne.

Zasiłek na dziecko niepełnosprawne

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w przypadku, gdy niepełnosprawność dziecka powstała przed ukończeniem przez nie wieku 18 lat (25 lat – gdy się uczy). Wynosi ono 1200 zł bez względu na wysokość dochodu w rodzinie (od 1 stycznia 2016 r. wysokość świadczenia ma wynosić 1300 zł). Takie świadczenie przysługuje jednak pod warunkiem, że opiekun nie ma innego źródła dochodu. Nie wolno mu też w czasie otrzymywania tego świadczenia dorabiać.

Dziecko musi mieć orzeczoną niepełnosprawność, ze wskazaniem, że konieczna jest opieka lub pomoc innej osoby. Wniosek o wypłatę świadczenia wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka trzeba złożyć w instytucji, która w gminie zajmuje się wypłatą świadczeń rodzinnych (urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej). Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

Specjalny zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne

Mogą się o niego starać osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny a niepełnosprawność podopiecznego powstała po 25 roku życia lub jest spowodowana starością. Wysokość zasiłku wynosi 520 zł a ponadto państwo opłaca za opiekuna składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Warunek – dochód nie może przekraczać 664 zł na osobę w rodzinie. Nie dostanie go opiekun mający źródło utrzymania.

Zasiłek pielęgnacyjny

Osoba niepełnosprawna ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 153 zł. Przysługuje on m.in.:
  • dziecku niepełnosprawnemu,
  • osobie powyżej 16 lat z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli ta niepełnosprawność powstała do 21 roku życia,
  • osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny wypłaca ośrodek pomocy społecznej. Aby go otrzymać, trzeba złożyć stosowny wniosek.

Zobacz też:

Na podstawie artykułu w magazynie Pani Domu

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA