Jak uzyskać pomoc z opieki społecznej?

Pomoc z opieki społecznej - jak uzyskać
fot. Fotolia

Co dołączasz do wniosku?

  • dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku w przypadku, gdy jesteś właścicielką domu jednorodzinnego;
  • deklarację o wysokości dochodów z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Za dochód uważa się wszystkie przychody po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego;
  • kartę czynszową (z wyszczególnionymi składnikami czynszu) – otrzymasz ją w administracji;
  • ewentualne orzeczenie o niepełnosprawności;
  • ostatnią fakturę za energię elektryczną (nie kwit do zapłaty!), jeżeli nie masz bieżącej ciepłej wody, centralnego ogrzewania;
  • zaświadczenie o dochodach brutto, poświadczone przez zakład pracy, urząd pracy, ZUS (druk dostaniesz w urzędzie gminy).
Wniosek o dodatek mieszkaniowy jest wolny od opłat.

Zasiłek pogrzebowy

Przysługuje w razie śmierci osoby ubezpieczonej, emeryta lub rencisty. Przyznawany jest także w razie śmierci członka rodziny osoby ubezpieczonej. Nie musisz być spokrewniona ze zmarłym, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy. Masz do niego prawo, jeżeli pokryjesz koszty pogrzebu.

Gdzie składasz wniosek?

W oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (tam dostaniesz specjalny druk ZUS Z–12).

Co dołączasz do wniosku?

  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (np. skrócone odpisy aktów stanu cywilnego, dowody tożsamości),
  • skrócony odpis aktu zgonu,
  • oryginały faktur za wydatki na pogrzeb (z dokładnym wyszczególnieniem, co ile kosztowało).
Prawo do zasiłku wygasa po 12 miesiącach od śmierci danej osoby. Jeżeli koszty pogrzebu pokryła najbliższa rodzina, ZUS wypłaca zasiłek w z wysokości 4000 zł, niezależnie od realnych kosztów, jakie pokryła ta osoba na organizację pogrzebu. Gdy pochówkiem zajęła się osoba obca – ZUS zwróci wyłącznie poniesione koszty, jednak do kwoty nie wyższej niż 4000 zł.

Jeżeli ośrodek pomocy społecznej wyda niekorzystną dla ciebie decyzję, możesz się od niej odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni.

Sprawdź też:

Na podstawie artykułu Alicji Hass

Publikacja:
Redaktor: Rodzina, Finanse, W Pracy
Oceń 2,83 / 76 głosów
Wyślij znajomym Wyślij znajomym
Drukuj Drukuj
Redakcja poleca
Wypowiedz się!
Nick:
Opinia: