szkolenia

Szkolenia
forma kształcenia, dzięki której nabywa się nową wiedzę, umiejętności lub kwalifikacje. Szkolenia mogą dotyczyć kompetencji twardych lub miękkich. Szkolenia często organizowane są przez firmy dla pracowników. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.