ręka i dokumenty fot. Fotolia

Mentoring - na czym polega? Jaka jest jego idea?

Coaching ma dawać szybkie wyniki, omawia więc tylko istotę sprawy. Mentoring analizuje również skutki, przyczyny i inne szczegóły.
Weronika Kwaśniak / 01.08.2019 14:48
ręka i dokumenty fot. Fotolia

Chociaż słowo "mentoring", dzięki swojej anglojęzycznej końcówce, wydaje się określać zjawisko powstałe stosunkowo niedawno, tak naprawdę mentoring był niezwykle popularny już... w starożytności. To ta epoka stała się kolebką tego zjawiska, polegającego na partnerskiej relacji ucznia i mistrza i nastawionego na pogłębianie wiedzy oraz obustronną samorealizację. Mityczny Mentor był przyjacielem Odyseusza i to właśnie od jego imienia pochodzi nazwa tego działania. Mentoring przybiera również formę nieoficjalną - można tak określić również relację między dzieckiem a jednym z członków jego rodziny.

Czym się różni coaching od mentoringu?

Wiele osób utożsamia mentoring z coachingiem. Jest to jednak błędny tok rozumowania. Pomimo że różnice są nieostre, da się je wychwycić.

 • Coach rzadko jest fachowcem w tej samej dziedzinie, co jego podopieczny. Mentor natomiast pełni typową rolę mistrza.
 • Plan coachingu układa coach, a za plan mentoringu jest przede wszystkim odpowiedzialny podopieczny.
 • Coaching zazwyczaj jest intensywny i krótkofalowy, natomiast mentoring jest długofalowym działaniem.
 • Celem coachingu jest wykorzystanie w nowy sposób aktualnych kompetencji podopiecznego, a mentoring zakłada rozwój tych kompetencji.
 • Coaching ma dawać szybkie wyniki, omawia więc tylko istotę sprawy. Mentoring analizuje również całą "otoczkę": skutki, przyczyny i inne szczegóły.

Jak wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Jakie są tematy mentoringu?

Mentoring zazwyczaj dotyczy:

 • kreowania ścieżki własnej kariery,
 • kontrolowania stresu,
 • dynamiki komunikacji w miejscu pracy,
 • wyciągania wniosków z cudzych doświadczeń, 
 • podejmowania trafnych decyzji zawodowych,
 • szybkiego radzenia sobie z rutynowymi zadaniami, 
 • zdolności analitycznej oceny sytuacji.

Jakie funkcje musi pełnić mentor?

Jak zdefiniować funkcje mentora? Musi on sprawnie łączyć w sobie kilka różnych ról:

 • nauczyciel,
 • pomocnik,
 • przewodnik,
 • coach,
 • opiekun,
 • doradca,
 • poręczyciel,
 • pośrednik,
 • motywator.

Jaki zawód pasuje do ciebie?

Jaki nie może być mentor?

Jeśli mentor nie wykaże się profesjonalizmem, relacja z nim nie tylko nie przyniesie pożytku, ale wręcz może okazać się szkodliwa dla podopiecznego. Do największych grzechów mentora trzeba zaliczyć:

 • Bycie nijakim. 
 • Gadulstwo - ciągłe odnoszenie sytuacji podopiecznego do własnych przeżyć, bezustanne porównywanie.
 • Wchodzenie w zbyt osobistą relację. Mentor nie może stawać się ojcem i za bardzo angażować emocjonalnie.
 • Bagatelizowanie - mentor nie może uważać, że kłopoty podopiecznego same się rozwiążą. Nie wolno mu go zbywać.
 • Przytłaczanie podopiecznego poprzez bycie zbyt wymagającym.

Ewidencja czasu pracy - co musisz o niej wiedzieć?