spłata kredytu

Spłata kredytu
Spłata kredytu to zakończenie spłat rat kredytu w banku. Kredyt można spłacać w ratach miesięcznych. Zapłacenie ostatniej raty wiąże się ze spłatą kredytu. Termin spłaty kredytu i zakończenia zadłużenia jest określony w umowie kredytowej zawartej między bankiem a klientem – kredytobiorcą.