Plan spłaty kredytu hipotecznego

Za kilka miesięcy chcielibyśmy zaciągnąć kredyt hipoteczny. Nie jesteśmy zbytnio obeznani z kredytami i zastanawia nas jedna kwestia: czy plan spłaty kredytu hipotecznego wyznaczony przez bank można skrócić lub wydłużyć? Czy będziemy mogli po pewnym czasie ustalić wyższe lub niższe raty?
/ 30.05.2007 10:10

Za kilka miesięcy chcielibyśmy zaciągnąć kredyt hipoteczny. Nie jesteśmy zbytnio obeznani z kredytami i zastanawia nas jedna kwestia: czy plan spłaty kredytu hipotecznego wyznaczony przez bank można skrócić lub wydłużyć? Czy będziemy mogli po pewnym czasie ustalić wyższe lub niższe raty?

Plan spłaty kredytu hipotecznego ustalony jest w zapisach umowy kredytowej i jak każdy zapis tejże umowy jego zmiana wymagać aneksu do umowy (o ile umowa kredytowa nie stanowi inaczej). Bank dopuszcza wprowadzanie zmian w harmonogramie spłaty kredytu w trakcie okresu kredytowania, ale często może wiązać się to z dodatkowymi procedurami i opłatami (np. za aneks do umowy kredytowej). Należy też podkreślić, że nie wszystkie propozycje zmian mogą zostać przez bank pozytywnie rozpatrzone. Procedury bankowe określają zawsze maksymalny okres kredytowania oraz maksymalny wiek kredytobiorcy w chwili spłaty ostatniej raty kredytu. Tym samym wydłużenie okresu kredytowania będzie możliwe tylko wówczas, jeżeli kredyt nie był pierwotnie zaciągnięty na maksymalny możliwy okres, a w chwili spłaty ostatniej raty wiek klienta nie przekroczy maksymalego określengo przez bank pułapu. Dodatkowo w skutek wydłużena okresu kredytowania spadnie wysokość płaconej przez klienta raty. Z kolei skrócenie okresu kredytowania wiązać się będzie zawsze ze wzrostem raty kredytowej. Tym samym bank może ponownie przeprowadzić analizę zdolności kredytowej, aby sprawdzić czy obecnie osiągane dochody będą wystarczające do spłaty nowej, wyższej raty kredytu. Każda zmiana harmonogramu wymaga zwykle aneksu do umowy kredytowej, którego przygotowanie i podpisanie wiążę się często z dodatkową opłatą określoną w tabeli opłat i prowizji banku.

Łukasz Kosiński
Credit House Polska Doradcy Kredytowi
Związek Firm Doradztwa Finansowego

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/04.09.2011 07:59
Polecam aukcje- Klient (potencjalny kredytobiorca) ustala warunki kredytowania, natomiast sprzedawcy (banki) współzawodniczą ze sobą o klienta starając sie przedstawić mu atrakcyjniejszą ofertę niż konkurencja! Korzystanie z tego typu serwisu pozwala nam wynegocjować niższą marżę kredytową, a tym samym niższe oprocentowanie kredytu! W aukcjach uczestniczą największe banki w Polsce. pozyczka.oni.cc