Dopisanie partnera do współwłasności mieszkania

Spłacam kredyt hipoteczny na mieszkanie i od jakiegoś czasu mieszkam z chłopakiem. Czy istnieje możliwość, wspólnego spłacania kredytu i dopisanie mojego partnera jako współwłaściciela mieszkania?

Spłacam kredyt hipoteczny na mieszkanie i od jakiegoś czasu mieszkam z chłopakiem. Czy istnieje możliwość, wspólnego spłacania kredytu i dopisanie mojego partnera jako współwłaściciela mieszkania?

W tej sytuacji należy rozważyć dwie kwestie: przystąpienie do kredytu i dopisanie do współwłasności mieszkania. Wszelkie zmiany dotyczące stanu prawnego nieruchomości będącej zabezpieczeniem muszą być zaakceptowane przez bank. Kredytodawca musi wyrazić zgodę na taką zmianę i z pewnością zastrzeże sobie prawo do zweryfikowania sytuacji prawnej i finansowej każdej z osób.

Dopisanie partnera do współwłasności mieszkania

Dodatkowo bank będzie z pewnością chciał, aby Pani chłopak przystąpił do kredytu jako współkredytobiorca, ponosząc na tych samych zasadach odpowiedzialność za jego spłatę. Procedura ta będzie się wiązała z koniecznością dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wysokość wynagrodzenia. Uwzględniając potencjalne dotychczasowe zobowiązania Pani chłopaka bank obliczy zdolność kredytową. Warto jednak pamiętać, że w takiej sytuacji bank licząc zdolność kredytową będzie uwzględniał jedną osobę więcej w gospodarstwie domowym, dlatego dochody muszą być odpowiednio wysokie. Jeżeli zdolność będzie na wystarczającym poziomie, wówczas z pewnością bank wyrazi zgodę na dołączenie dodatkowego kredytobiorcy. Z punktu widzenia banku jest to bardzo korzystne rozwiązanie, gdyż do spłaty kredytu zobowiązanych jest więcej osób i ryzyko banku jest w tym momencie obniżone.

Michał Krajkowski
DK Notus i Związek Firm Doradztwa Finansowego

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)