poronienie

Poronienie
zbyt wczesne zakończenie ciąży trwającej krócej niż 22 tygodnie spowodowane wydaleniem obumarłego płodu. Do poronienia dochodzi wskutek czynników genetycznych bądź wad anatomicznych macicy. Poronieniem kończy się nawet 15 % wszystkich ciąż. W większości dochodzi do niego w I trymestrze ciąży.

Redakcja poleca

REKLAMA