ręka i dokumenty fot. Fotolia

Urlop okolicznościowy na ślub – kiedy i w jakiej ilości się należy?

Urlop okolicznościowy to pełnopłatne dni wolne, udzielane w określonych, wyjątkowych sytuacjach. Jedną z nich jest ślub. Co i kiedy ci się należy?
Wioletta Górecka / 26.09.2018 06:00
ręka i dokumenty fot. Fotolia

Urlop okolicznościowy to rodzaj specjalnego urlopu (poza urlopem wypoczynkowym), który przysługuje pracownikowi w przypadku zaistnienia szczególnej sytuacji – rodzinnej lub osobistej. Do takich zalicza się (oprócz śmierci któregoś z rodziców lub dziadków bądź rodzeństwa) także ślub pracownika. Trzeba pamiętać jednak o tym, że ten przywilej dotyczy tylko pracowników etatowych, a więc zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Co powinnaś wiedzieć, chcąc skorzystać z urlopu okolicznościowego z okazji ślubu?

Urlop okolicznościowy ślub – ile dni?

Urlop okolicznościowy z okazji ślubu to dwa dni zwolnienia od pracy, które można wykorzystać zarówno w dniu zaistnienia okoliczności, jak i przed. W przypadku ślubu można więc skorzystać z wolnego także w przededniu uroczystości, aby na spokojnie przygotować się do święta kolejnego dnia.

Podstawą do udzielenia urlopu okolicznościowego na ślub jest złożenie wniosku o jego udzielenie u swojego pracodawcy. W takim wniosku musi być zawarta data wolnego, a także powód, dla którego wnioskujesz o udzielenie urlopu.

Po zawarciu związku małżeńskiego, musisz dostarczyć pracodawcy odpis aktu małżeństwa – do dokumentacji. Tylko po dostarczeniu takiego dokumentu sprawę uważa się za załatwioną w sposób należyty. W innym przypadku – złożony wniosek i  udzielony urlop nie mają żadnego poparcia w rzeczywistości i pracownik naraża się na odpowiedzialność z tego tytułu. Dni nieobecności w pracy zostaną w takim przypadku uznane za nieusprawiedliwione.

Urlop okolicznościowy na ślub – praca na niepełny etat

Kwestia wyliczania należnych dni urlopu w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, jest często problematyczna.

Urlop okolicznościowy dla świeżo upieczonej mamy

W przypadku urlopu okolicznościowego, zasady jego udzielania są jednak takie same dla każdego pracownika, bez względu na wymiar godzin pracy. Tak więc pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze godzin, także przysługują 2 dni wolnego od pracy, w czasie których zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Urlop okolicznościowy w rozumieniu Kodeksu pracy jest zwolnieniem od pracy, a nie urlopem jako takim. Kwestia urlopów okolicznościowych regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r., w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

To także może cię zainteresować!
Co trzeba wiedzieć o urlopie okolicznościowym? 
Kiedy i w jakiej ilości przysługuje ci urlop okolicznościowy?