Ćwiczenie orientacji

Ćwiczenie orientacji

Strona prawa i lewa, ręka prawa, lewe oko… Wbrew pozorom nie są to takie proste pojęcia dla 7-latka, a tym bardziej dla dziecka posiadającego problemy dyslektyczne. By ułatwić mu orientowanie się w schemacie własnego ciała i przestrzeni można z nim te pojęcia przećwiczyć.
/ 29.09.2016 15:25
Ćwiczenie orientacji

Oto kilka przykładowych zabaw:

  • różnicowanie lewej i prawej strony ciała (pokaż prawą rękę, lewą nogę, prawe oko, lewe ucho, dotknij prawą ręką lewej nogi itp.),
  • określanie stron w przestrzeni (połóż widelec z prawej, a nóż z lewej strony talerza, stań z prawej strony, daj mi lewą rękę itd.),
  • rozróżnianie pojęć typu: do przodu, z przodu, do tyłu, z tyłu, w lewo, w prawo, do góry, w dół, w górze, na dole, przed, za, pod, między, na, nad, w, z… , poprzez układanie przedmiotów według instrukcji, bądź określanie położenia przedmiotów względem siebie (opisz swój pokój używając pojęć zapisanych na kartonikach; opowiedz, jak są ułożone naczynia na stole itp.),
  • porównywanie przedmiotów i obrazków różnej wielkości,
  • ruchy naprzemienne (przyłóż prawą rękę do lewej nogi i na odwrót itp.), rysowanie oburącz w powietrzu „leniwych ósemek” (położonych poziomo) oraz inne ćwiczenia tego typu zaczerpnięte z "Gimnastyki Mózgu" P. Dennisona.

Warto, by opisane ćwiczenia proponować dziecku spontanicznie, przy nadarzających się okazjach, podczas codziennych zajęć domowych. Im częstsze zabawy, tym bardziej zadowalające efekty.

Zobacz także: Zestaw ćwiczeń koncentrujących uwagę