kobieta, rachunki, wydatki, finanse, odsetki

Termin płatności rachunków

Jaka data obowiązuje przy płaceniu rachunków?
/ 16.07.2009 10:58
kobieta, rachunki, wydatki, finanse, odsetki
Na rachunkach jest sformułowanie „termin płatności”. Proszę o wyjaśnienie, czy to znaczy, że do wyznaczonego dnia mam uiścić podaną kwotę, czy też do tego czasu musi się ona znaleźć na koncie instytucji?
Iwona S. z Sandomierza

Termin płatności to inaczej termin wykonania zobowiązania. Sprzedawca towaru bądź usługi w ten sposób najczęściej określa ostateczną datę, do której powinien otrzymać pieniądze. Zapłata w dniu oznaczonym jako termin płatności nie gwarantuje, że należność o czasie zostanie dostarczona na rachunek odbiorcy (wyjątek to opłacanie rachunku bezpośrednio w kasie wierzyciela).

Uwaga!
Za opóźnienia w płatnościach mogą być naliczone karne odsetki i różnego rodzaju opłaty windykacyjne wynikające z umowy z przedsiębiorcą.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)