Czym różni się przychód od dochodu? Jakie są rodzaje dochodów?

Chociaż często traktowane jak synonimy, przychód a dochód to 2 zupełnie odrębne kwestie. Czytaj więcej!
kalkulator i obliczenia fot. Fotolia

Wiele osób niesłusznie utożsamia pojęcie przychodu i dochodu, uważając je za synonimy. Często używa się ich w ten sposób, zwłaszcza w języku potocznym. To duży błąd, ponieważ tak naprawdę oznaczają one zupełnie co innego. Przychód to zarobiona kwota pieniędzy, która nie oznacza jednak prawdziwego stanu finansowego. Dochód to realnie zarobione pieniądze, czyli przewaga przychodów nad kosztami.

Przychód a dochód: czym się różnią?

Przychód, który prowadzi później do uzyskania dochodu, to wpływy których otrzymanie sprawia, że musimy uiścić podatek dochodowy. Dochód jest zależny od zyskanego przychodu. To czysty zysk, który uzyskujemy po odliczeniu wszystkich kosztów.

Czytaj więcej na temat finansów

Czym jest dochód pasywny?

Wyróżniamy też pojęcie dochodu pasywnego, który oznacza zysk osiągany bez jakiegokolwiek nakładu pracy. W tej sytuacji raz wykonane działanie lub jednokrotnie podjęta decyzja, przynosi dochody przez jakiś czas.

Dochody pasywne osiągamy np. poprzez:

  • dochody z praw autorskich oraz udzielonych licencji,
  • odsetki z lokat bankowych,
  • dochody z wynajmu nieruchomości,
  • dywidendy od posiadanych akcji giełdowych,
  • dochody z funduszy inwestycyjnych.

Czym jest dochód utracony?

Wyliczenie dochodu utraconego jest potrzebne przy okazji ubiegania się o stypendia, świadczenia socjalne lub np. wyliczeń w programie 500+. To pojęcie oznacza zmniejszenie przeciętnego miesięcznego dochodu na członka rodziny, porównując z przeciętnym miesięcznym dochodem w roku poprzednim.

Czym jest dochód rozporządzalny?

Dochód rozporządzalny to suma bieżących dochodów gospodarstwa domowego, biorąc pod uwagę wszystkie źródła utrzymania i odliczając podatki dochodowe, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Dochód rozporządzalny na ogół opiera się na:

  • wynagrodzeniach za pracę,
  • przychodach z majątku trwałego (np. wynajmu nieruchomości),
  • transferach z budżetu państwa (np. kredytów studenckich oraz rent),
  • przychodach z działalności gospodarczej,
  • przychodach z działalności rolniczej.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)