podwyżka

Podwyżka
to podniesienie wysokości pensji pracownika lub wzrost ceny produktu. Podwyżka wynagrodzenia może być inicjatywą pracodawcy, np. po zakończeniu okresu próbnego. Pracownik może również sam się ubiegać o podwyżkę. Przesłankami do podwyżki są: awans, zmiana stanowiska lub zmiana obowiązków.