kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy
Kredyt gotówkowy to pożyczka pieniężna udzielona przez bank. Kredyt gotówkowy z definicji jest to kredyt konsumencki udzielany na dowolny cel konsumpcyjny. Zasady spłaty reguluje umowa zawarta między bankiem a klientem.