karta kredytowa

Karta kredytowa
Karta kredytowa to karta płatnicza, która działa na zasadzie kredytu. Wydawca karty (bank) przyznaje miesięczny limit kredytowy, w ramach którego można dokonywać operacji i płatności kartą. Wydanie karty kredytowej przez bank nie musi wiązać się z obowiązkiem założenia w tym banku konta.