Dokumenty niezbędne do ślubu kościelnego. O czym trzeba pamiętać?

Dokumenty niezbędne do ślubu kościelnego. O czym trzeba pamiętać?
Będziecie zawierali małżeństwo przed ołtarzem? Pamiętajcie o tym, aby odpowiednio wcześnie skompletować niezbędną dokumentację! Przypominamy, o jakich dokumentach musicie pamiętać.
Dokumenty niezbędne do ślubu kościelnego. O czym trzeba pamiętać?

Zagadnienia formalno-prawne związane z zawarciem małżeństwa sakramentalnego często irytują pary młode. Wymagań „biurokratycznych” jest sporo i nie zawsze udaje się je wypełnić. Jednak zarówno Kościół, jak i państwo stawia je dla dobra przyszłych małżonków, by spełnić wszystkie warunki ważności węzła małżeńskiego.

Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej minimum na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu i spełnić poniższe wymagania.

Dokumenty niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego w kościele

Kompletowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa przed ołtarzem to wymagająca i dość czasochłonna procedura - szczególnie, jeśli nie mieszkasz już w miejscowości, w której znajduje się parafia, w której przyjmowałaś sakramenty. 

Gromadzenie niezbędnych dokumentów warto rozpocząć na kilka miesięcy przed datą ślubu, a im wcześniej, tym lepiej!

Potrzebne będą: 

 • metryka chrztu świętego, z adnotacją o bierzmowaniu, wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się zainteresowanych do księdza. Jeżeli narzeczeni nie są wstanie przedstawić świadectwa chrztu (np. zaginęły księgi metrykalne), wtedy dowód ten może być zastąpiony przysięgą świadków, zwłaszcza rodziców chrzestnych;
 • świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nic jest wpisane w metryce chrztu);
 • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego (można go odbyć także online lub w trybie skróconym)
 • dowody osobiste;
 • osoba owdowiała - akt zgonu współmałżonka;
 • osoba, której wcześniejsze małżeństwo zostało uznane za nieważne - orzeczenie sądu kościelnego;
 • osoba po rozwodzie cywilnym, o ile wcześniejsze małżeństwo nie było sakramentalne - pismo wyroku rozwodowego;
 • osoby niepełnoletnie - pisemną zgodę rodziców lub Sądu Opiekuńczego i Rodzinnego na zawarcie związku małżeńskiego oraz zezwolenie ordynariusza miejsca na asystowanie przy zawieraniu małżeństwa przez nieletniego;
 • ostatnie świadectwo katechizacji lub ostatnie świadectwo ze szkoły średniej z wpisem z religii. W razie braku świadectwa ukończenia katechizacji na poziomie szkoły średniej - przedstawić świadectwo uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej lub studium przedmałżeńskim;
 • zaświadczenie o odbyciu rozmów w parafialnej poradni życia rodzinnego.

Nauki przedmałżeńskie w praktyce - opowiada nasza redaktorka! 

Protokół kanoniczny i  pierwsza spowiedź przedślubna

Na podstawie przedłożonych dokumentów i indywidualnych rozmów z narzeczonymi ksiądz (zazwyczaj proboszcz) spisuje protokół kanoniczny stwierdzający stan wolny narzeczonych i brak przeszkód do zawarcia małżeństwa. Bezpośrednio po tym zgłoszeniu należy odbyć spowiedź świętą przygotowującą do sakramentu małżeństwa (na początku spowiedzi należy powiedzieć, iż jest to pierwsza spowiedź przedślubna).

Zamiar zawarcia przez narzeczonych związku małżeńskiego podawany jest do wiadomości publicznej w tak zwanych zapowiedziach.

Od czego zacząć przygotowania do ślubu? Podzielcie je na etapy, będzie łatwiej!

Ponadto w terminie uzgodnionym z proboszczem należy jeszcze przed ślubem przedłożyć:

 • świadectwo ogłoszenia zapowiedzi w parafii zamieszkania narzeczonego;
 • personalia dwóch świadków (imię i nazwisko wiek, wyznanie, adres zamieszkania);
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o miejscu zamieszkania (jeśli ma być to ślub konkordatowy) lub świadectwo ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Akt ślubu i druga spowiedź przedślubna

Później narzeczeni zgłaszają się na 2 tygodnie przed terminem ślubu w celu spisania aktu ślubu i złożenia podpisów. Przed samym ślubem narzeczeni powinni odbyć drugą spowiedź świętą (przed wyznaniem grzechów, powiadomić o tym spowiednika). Potem pozostaje już tylko (a może aż) przyjęcie sakramentu małżeństwa.

Zobacz więcej na temat przygotowań formalnych do ślubu!
Nauki przedmałżeńskie - krok po kroku. Od czego trzeba zacząć?
Niezbędne formalności związane ze ślubem cywilnym - o czym trzeba pamiętać?
Ile to wszystko może kosztować?! Sprawdź nasze wyliczenia na uroczystość na 100 osób!